FAQ - Vanliga frågor & svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om Smart Värmestyrning.

1. Vad är Ngenic Tune?
Svar: Ngenic Tune är en produkt som kopplas till din fjärrvärmecentral och som genom att ta hänsyn till bland annat temperatur, solinstrålning och husets värmedynamik ser till att du får en ökad komfort med en jämn och behaglig inomhustemperatur. I den användarvänliga appen AktivVärme kan du styra, övervaka och planera din uppvärmning oavsett var i världen du befinner dig. Det har aldrig varit enklare att säkerställa önskad inomhuskomfort, manuella inställningar i din undercentral kommer vara ett minne blott!

2. Vad behöver jag för att Ngenic Tune ska fungera?
Svar: Du behöver ha ett kompatibelt värmesystem. Se mer om det på sidan om kompatibilitet. Sedan behöver du ha en internetuppkoppling och en dator med webbläsare eller en mobiltelefon som kör iOS (IOS 11.0 eller senare) eller Android (5.1 eller senare). Har man en mobiltelefon med Windows Phone kan man också använda Ngenic Tune via den inbyggda webbläsaren.
Appen AktivVärme är kostnadsfri och finns för nedladdning i App Store eller Google Play.

3. Måste jag ha wifi?
Svar: Nej, Ngenic Tune kommunicerar med de olika delarna i systemet med en annan radioteknik. Därför behövs bara en nätverkssladd från ditt modem eller router in i den gateway som ingår i Ngenic Tune för att tjänsten ska fungera.

4. Fungerar Ngenic Tune med mobilt internet?
Svar: Ja, så länge den Gateway som ingår i Ngenic Tune kan anslutas till ett nätverksuttag (Ethernet) som alltid är uppkopplat.

5. Är mitt värmesystem kompatibelt?
Kontrollera om ditt värmesystem är kompatibelt här. Om det visar sig att ditt system inte är kompatibelt, kan du kontakta Kraftringens kundservice för mer information på kundservice@kraftringen.se.

6. Jag har redan en utomhus- och en inomhusgivare till min fjärrvärmecentral. Behövs Ngenic Tune?
Svar: Ja din innegivare idag är troligen inte trådlös. Den läser inte heller av solljus vilket gör att den inte är kompatibel med Smart Värmestyrning. Smart värmestyrning är inte bara en innegivare utan optimerar ditt värmesystem för just ditt hus med hjälp av väderprognoser och drifthistorik som samlas in. En vanlig innegivare löser inte de här problemen, men det fungerar troligen bättre än om du enbart hade haft en utegivare.

7. Fungerar Ngenic Tune i lägenheter?
Svar: Om du bor i en bostadsrättsförening erbjuder vi en annan typ av system som kopplas in i er förenings fjärrvärmecentral. Likt Smart Värmestyrning för privatkunder resulterar systemet i en jämnare inomhustemperatur, oftast med värmebesparingar på 5-10% som följd. Systemet tillåter dock inte en individuell anpassning av temperaturen i enskilda lägenheter med hjälp av t.ex en mobiltelefon. Om du vill veta mer om Smart Värmestyrning till bostadsrättsföreningar ber vi dig kontakta vår kundservice på kundservice@kraftringen.se.

8. Hur kan jag köpa Ngenic Tune?
Svar: Kraftringen är återförsäljare av Ngenic Tune. Kunder hos Kraftringen som har eller tecknar serviceavtal med Kraftringen kan köpa produkten till ett specialpris. Tillgången är begränsad och Kraftringen förbehåller sig rätten att avsluta försäljningen om tillgången ej möjliggör leverans inom rimlig tid.

9: Vad ingår i köpet?
Svar: Du får ett komplett Ngenic Tune system inklusive installation utförd av någon av våra servicetekniker. Ngenic Tune består av en gateway, styrbox, innegivare, nätverkssladd samt tillhörande app för smidig övervakning och reglering.

10: Vad kostar Ngenic Tune?
Svar: Priset för Ngenic Tune framgår vid beställningen. Erbjudandet gäller endast för fjärrvärmekunder inom Kraftringens nätområde.

11. Kan jag installera Ngenic Tune själv?
Svar: Till samtliga fjärrvärmekunder kommer Kraftringens servicetekniker installera styrdosan i kundens fjärrvärmecentral. Det du behöver göra som kund är att ladda ner appen, placera ut den trådlösa inomhusgivaren, samt koppla in gateway i ditt nätverksuttag.

12. Vad bör jag förbereda innan installationen av Ngenic Tune påbörjas?
Svar: Verifiera att du har en ledig port på din internet-router för att kunna koppla in den gateway som följer med produkten.
Du behöver ha en internetuppkoppling och en dator med webbläsare eller en mobiltelefon som kör iOS eller Android. Har du en mobiltelefon med Windows Phone kan du också installera Ngenic Tune via den inbyggda webbläsaren.

13. Påverkas min nuvarande garanti på fjärrvärmecentralen?
Svar: Eftersom Ngenic Tune styr på utegivarsladden så påverkar vi inte värmesystemet i sig, och därmed inte heller garantin.

14. Kan min fjärrvärmecentral skadas?
Svar: Din fjärrvärmecentral kan inte skadas av Ngenic Tune eftersom den inte påverkas direkt av systemet, utan styrs genom sladden för utomhusgivaren. Dock har det visat sig att systemet tidigt kan upptäcka fel i fjärrvärmecentralen som är svåra att hitta annars. Inte heller utomhusgivaren kan skadas av kopplingen till Ngenic Tune.

15. Hur styr Ngenic Tune?
Svar: Ngenic Tune styr genom att påverka den utetemperatur värmesystemet mäter, så värmesystemet ser en annan utetemperatur än det faktiskt är. På vissa värmesystem kan denna fiktiva utetemperatur synas på värmesystemets display.

16. Vilka parametrar tar Ngenic Tune hänsyn till?
Svar: Ngenic Tune styr på ett antal parametrar, till exempel lokala parametrar som:
• Inomhustemperatur
• Utomhustemperatur
• SolinstråIning
• Husets värmedynamik
Sedan tar systemet också in data från väderprognoser, för att säkerställa bibehållen komfort inför plötsliga väderomslag.

17. Hur fungerar Ngenic Tune om man eldar med kamin någon gång?
Svar: Om Ngenic inomhusgivare sitter i närheten av kaminen så kommer Ngenic Tune att reagera på att det blir varmare och då minska värmen från värmesystemet. Olika kunder vill ofta att Ngenic Tune ska reagera lite olika på eldning i t.ex. en kamin. Om man inte vill att värmesystemet ska sänka värmeproduktionen kan man placera inomhusgivaren längre bort från kaminen. En anledning till detta kan vara att det kan bli för kallt i vissa rum som är långt ifrån kaminen om Ngenic Tune reagerar för starkt. Ett annat sätt att lösa eventuella problem kan vara att tillfälligt ställa upp den önskade temperaturen i appen!

18. Hur fungerar Ngenic Tune med golvvärme?
Svar: Ngenic Tune fungerar bra med goIvvärme och kan även användas i hus som t.ex. har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Då golvvärmen ofta styrs av ett flertal trådlösa termostater så bör man höja dessa något i närheten av där man placerar inomhusgivaren. Därefter kan man även behöva höja i vissa andra rum. Man kan prova sig fram och låta det gå ett par dagar mellan förändringarna. Man kan säga att Ngenic Tune styr husets värme som en helhet och termostaterna styr mer lokalt.

19. Hur mycket kan jag spara på Ngenic Tune och hur jämn blir inomhustemperaturen?
Svar: Hur mycket du sparar på att använda Ngenic Tune och hur jämn inomhustemperaturen blir efter att du installerat Ngenic Tune beror bl.a. på ditt hus förutsättningar, utomhustemperatur, vind, solinstrålning, men även hur varmt du hade det i huset innan installation.

20. Kan jag exportera data från Ngenic Tune?
Svar: Ja, du kan exportera data via appen. Kontakta vår kundservice på kundservice@kraftringen.se , så hjälper vi dig att skapa en export av datan.

21. Går det att byta batteri i dosorna?
Svar: Ja, via appen får du information om när det är dags att byta batteri i någon av dosorna. Bytet görs enkelt själv med vanliga AAA batterier.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon