Ny ringledning i Lomma

Under första halvåret 2023 genomförs ett omfattande projekt på fjärrvärmenätet i Lomma. För att både öka leveranssäkerheten och möjliggöra för ytterligare expansion i framtiden byggs en ny ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

Projektet knyter ihop Lommas fjärrvärmenät så att det kan matas ut värme från flera håll. En driftsäker uppvärmningsform blir ännu bättre, helt enkelt.

Arbetet är en del av ett stort projekt att förstärka hela Kraftringens fjärrvärmenät. Ringledningen i sig är ett omfattande arbete och för att hinna ha allt på plats innan nästa värmesäsong kommer grävarbeten ske på flera platser samtidigt.

I området längs med Oskarsfridsvägen börjar arbetet tidigt för att inte påverka häckningsperioden senare under våren. I andra änden kommer Hamnallén vara avstängd under ca 10 veckor medan arbetet pågår. Även detta görs tidigt på året för att inte störa bad- och båtsäsongen.

Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan. Den kan vara till exempel nya gångstråk och ridspår i naturen och nya eller förbättrade habitat för djurlivet.

Ringledningen kommer att både möjliggöra för Lommas fortsatta expansion i framtiden och medföra en ökad leveranssäkerhet av en redan trygg uppvärmningsform.

Projektet är en fortsättning på den nya förstärkningsledning som byggdes 2023 under E6:an från våra anläggningar i Lund. Sammantaget gör detta att vi kan leverera mer värme från våra övriga anläggningar till Lomma. Det förbättrar både våra möjligheter att hela tiden optimera värmeleveransen och öka mängden tillgänglig fjärrvärme i Lomma.

Kraftringens entreprenör för detta arbete är NCC.

Arbetet i centrala Lomma är redan igång och vi räknar med att arbetena i den nordöstra delen, vid Oskarsfridsvägen, startar under vecka 9. Under perioden fram till vecka 11 kommer det att pågå förberedande arbete inför anläggande av arbetsväg och ledningsläge längs den planerade ledningen.

Lomma kommun har en utmärkt sida med karta som visar eventuell påverkan på trafiken och var omledningar i så fall görs.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon