Avtalsvillkor för fjärrvärme

Här finns villkoren för ditt fjärrvärmeavtal. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer.

Vi är en Reko-märkt fjärrvärmeleverantör, vilket bland annat ger dig full insyn i hur vi sätter våra priser. Mer info om Reko-märkningen hittar du bland annat på www.svenskfjarrvarme.se. I avtalsvillkoren hittar du allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och dig, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Information om hur Kraftringen hanterar dina personuppgifter finns på kraftringen.se/gdpr.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Läs mer om fjärrvärmelagen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Nya avtalsvillkor från 1 september 2023

Den 1 september 2023 införs nya avtalsvillkor för dig som är fjärrvärmekund. Du hittar både de nuvarande och de kommande villkoren nedan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon