Egenproducerad el – så ansluter du din anläggning till elnätet

Om du börjat producera din egen förnybara el, t.ex. solel eller vindel, kontaktar du en elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss gällande nätanslutningen och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver innan anläggningen kan anslutas till elnätet.

När vi fått besked om typ och storlek på den produktionsanläggning du tänkt installera gör vi en bedömning om din nuvarande anslutning klarar denna. Krävs det ombyggnad av din anslutning tar vi fram en offert på kostnaden till dig.

Säkerheten är viktig

Det är viktigt för både dig och oss att din produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till anslutningspunkten vid din elmätare. Därefter är det du som är ansvarig. Därför är det är viktigt att du kontrollerar att anläggningen du tänker köpa är godkänd för anslutning till elnätet. Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör och enligt gällande standard. Anläggningen ska också vara försedd med nödvändig skyddsutrustning.

Enligt gällande standard måste din produktionsanläggning vara utförd som en fast installation, det är inte tillåtet att ansluta den med stickpropp. Mer information om vad som gäller vid installation av småskaliga produktionsanläggningar finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Så lång tid tar installationen av en solcellsanläggning

Installationen sker i två steg:
Steg ett - innebär solcellsmontering, kabeldragning och elarbeten.
Steg två - innebär elmätarbyte.

Elmätarbytet görs av ditt elnätsbolag. Kraftringen utför bytet inom 4-6 veckor från det att installatören skickat in färdiganmälan via Anslutningsportalen. Andra elbolag kan ha andra leveranstider. 

Anläggningens leveranstid (steg 1) beror på hur intresset ser ut på marknaden vid avtalets undertecknande. Besked om beräknad installationstid ges i samtal med Kraftringens säljare när beställningsformuläret skickats in och all dokumentation, föranmälan samt ev. bygglov godkänts. Om förstärkning av elnätet behövs för att kunna ansluta anläggningen utförs detta av ditt elnätsbolag och kan påverka tidplanen. Förstärkning av elätet vid anläggningar över 63 A kan också innebära en anslutningskostnad motsvarande de faktiska kostnaderna för denna förstärkning. 

Byte av elmätare

De flesta elmätare gör inte någon skillnad på i vilken riktning elen går. Med en sådan mätare kommer både den el du tar ut från nätet och den du matar in att mätas som ett uttag och ge en felaktig kostnad på din elfaktura. Därför måste mätaren bytas till en som kan mäta både den el du tar ut och den du matar in. När vi fått in färdiganmälan från din elinstallatör byter vi ut din elmätare kostnadsfritt.

Avgifter och ersättningar

Om du producerar el måste du förutom ditt vanliga uttagsabonnemang också ha ett inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget innehåller en fast avgift för mätning och rapportering av inmatad el och en nätersättning för den el du matar in i vårt elnät. För uttagsabonnemanget gäller avgifter enligt normal prislista efter säkringsstorlek. Om du är osäker på vilken säkringsstorlek du har kan du se det på din nätfaktura.

Den 1 april 2010 ändrades reglerna för dig som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere med en produktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt. Tar du ut mer el från nätet än du matar in under ett kalenderår får vi enligt lag inte ta ut någon avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som vi utför. Du slipper då den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget.

Inmatningen måste enligt ellagen alltid mätas per timme vilket innebär att du har möjlighet att sälja ditt överskott till en elhandlare och även har rätt till elcertifikat. 

Intresseanmälan 

Om du är intresserad av att sälja din egenproducerade el till oss, är du välkommen att fylla i en intresseanmälan

Vill du veta mer?

På webbplatsen www.vindlov.se, som drivs av Energimyndigheten och flera andra myndigheter, finns information för dig som funderar på att sätta upp ett eget vindkraftverk.

Du hittar också information på Energimyndighetens webbplats

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon