Byte av fjärrvärmemätare

Under de närmsta två åren uppdaterar vi alla fjärrvärmemätare hos våra kunder. Uppdateringen görs för att mätaren ska fungera med vårt nya insamlingssystem och innebär att hela eller delar av mätaren behöver bytas ut.

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna för att hoppa direkt till det område du vill veta mer om.

Vad innebär ”uppdatering” av fjärrvärmemätaren?

Beroende på vad du har för fjärrvärmemätare (hur gammal den är etc.), byter vi ut antingen hela mätaren eller bara kommunikationskortet. Det gör vi för att mätaren ska fungera med vårt nya insamlingssystem.

Kommer jag få betala för att ni uppdaterar mätaren?

Nej, kostnaden för uppdateringen står Kraftringen för.

Varför är det inte Kraftringen som utför arbetet?

Kraftringen behöver tillfälligt extra personal för att effektivt kunna göra den här typen av storskaliga byten/uppdateringar. Det är ONE Nordic som utför arbetet på uppdrag av Kraftringen.

När uppdaterar ni fjärrvärmemätare hos mig?

Vi kontaktar dig i god tid innan besöket med information om att det är på gång. När det sedan närmar sig får du mer detaljerad information om tidpunkt och ifall du behöver vara hemma när vi kommer. Beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat till oss får du informationen antingen via sms, e-post eller brev. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mitt Kraftringen så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Hur lång tid tar arbetet?

Ett normalt mätarbyte tar vanligtvis mellan 1-2 timmar. I vissa fall kan det ta längre tid om det t.ex. är svårt att ta loss den gamla mätaren. Är det endast kommunikationskortet som behöver bytas ut tar arbetet kortare tid.

Varför måste mätaren bytas?

Vi byter insamlingssystem och måste därför byta ut hela eller delar av mätaren. Är mätaren nyligen utbytt behöver endast kommunikationskortet bytas ut.

Vem pratar jag med om jag har en teknisk fråga?

Antingen kan våra tekniker svara på plats eller så kan du kontakta Kraftringens kundservice som tar ärendet vidare. Du når oss på chatten eller på telefon 010-122 70 00.

Finns det risk för läckage?

Det finns alltid en liten risk för läckage efter ett mätarbyte. Skulle du upptäcka ett läckage ringer du Kraftringens felanmälan på 010-122 70 00.

Hur lång livslängd har fjärrvärmemätaren?

En vanlig villamätare har en livslängd på ca 10 år medan mätare i större anläggningar behöver bytas ungefär vart femte år. Detta görs för att kunna säkerställa kvalitet och mätnoggrannhet.

Vad behöver jag göra eller tänka på inför besöket?

Om mätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.

Innan besöket behöver du se till att mätaren sitter tillgänglig för våra tekniker. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen och se till att inga husdjur är i vägen för våra tekniker. Under arbetet kopplar vi bort strömmen till fjärrvärmeväxlaren och det blir ett kortare driftstopp på värme och varmvatten.

Måste jag vara hemma när ni uppdaterar fjärrvärmemätaren?

Sitter mätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss. Du får då en förbokad tid som du ska bekräfta eller boka om genom att logga in på boka.kraftringen.se. Du kan också kontakta Kraftringens samarbetspartner ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under vardagar mellan kl. 8.00-17.00.

Kan jag boka om min förbokade tid? Hur gör jag detta?

Genom att logga in på boka.kraftringen.se kan du antingen bekräfta din anvisade tid eller boka om den till en annan närliggande tid som passar dig bättre. Du kan också kontakta Kraftringens samarbetspartner ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under helgfria vardagar mellan kl. 8.00-17.00.

För att logga in på bokningsportalen behöver du ärende-id och kundnummer. Det hittar du i den information du fått om mätarbytet.

Kan jag teckna serviceavtal på min fjärrvärmeväxlare?

Ja, mer information om detta hittar du här. Du kan också nå oss på chatten eller på telefon 010-122 70 00.

Vad ingår i ett serviceavtal?

I våra serviceavtal ingår förebyggande servicebesök, hjälp vid fel samt rabatt på material och akutbesök. Mer information om detta hittar du här. Du kan också nå oss på chatten eller på telefon 010-122 70 00.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon