Finns det risk för att elen kan komma att kopplas bort ?

I samband med den besvärliga vintern 2022 - 2023 började det pratats om risken för bortkoppling av el, framför allt i södra Sverige. Vad handlar det om egentligen och hur stor är risken? Den här typen av planerade elavbrott kallas på fackspråk för bortkoppling och anledningen till bortkoppling är att det finns risk för stora störningar i stamnätet.

Risken för bortkoppling har alltid funnits

El är en spännande vara på så sätt att lika mycket el som vi använder varje stund måste produceras exakt samtidigt. Blir det för stora avvikelser mellan tillförd och använd el kan elnätet och tillkopplade anläggningar ta skada.

Vid mindre avvikelser kan man hantera variationerna med automatiska system eller att man ber större elproducenter eller elförbrukare att anpassa elproduktion och efterfrågan. Skulle inte detta vara möjligt kan läget bli väldigt ansträngt. Kraftsystemet är dimensionerat för att vid varje stund kunna hantera att elproduktion motsvarande den största tillkopplade produktionsenheten faller bort, för Sveriges del innebär det elproduktion motsvarande elproduktionen från Oskarshamn 3. Arbetet med att övervaka stamnätet och sätta in rätt åtgärder vid problem ligger på Svenska Kraftnät.

Förutom elproduktion måste det också finnas kapacitet i elnätet att överföra el inom landet. Vanligen förs el i ett nord-sydligt flöde inom Sverige. I samband med bortfall av stora produktionsanläggningar i södra Sverige påverkas även överföringskapaciteten i elnätet. Elområde 4, sydligaste elområdet i Sverige, är beroende av att få el från antingen norra Sverige eller från våra grannländer, den lokala elproduktionen räcker inte till ens under gynnsamma tidpunkter. Minskar kapaciteten i stamnätet inom Sverige ökar södra Sveriges importberoende. Infaller problemen under perioder med sträng kyla kan det vara så att situationen i våra grannländer är likartad och då är det svårt att kunna importera tillräckligt mycket el.

Läs mer om förbrukningsfrånkoppling på Svenska kraftnäts sida.

Och exporten av el då?

Vi i Sverige exporterar en hel del el under året. Hur hänger det ihop med att vi exporterar el men kanske stänger ner förbrukningen till elanvändare i Sverige?

Elen flödar fram och tillbaka mellan länderna i det sammankopplade systemet beroende på var behovet är som störst. Om behovet från södra Sverige skulle bli väldigt stort kommer det att vända till att bli import i stället för export.

I samband med detta kommer priserna på el att bli mycket höga i södra Sverige. Men det kan vara så att man ändå inte får ihop utbud och efterfrågan av el. Det som då kommer att hända är att Svenska Kraftnät kommer att ta kontakt med en del större elförbrukare för att fråga om de frivilligt kan styra ner sin elanvändning.
Blir situationen tillräckligt allvarlig kommer som sista åtgärd bortkoppling att ske. Observera att detta inte behövde ske ens under det ansträngda läget i december 2022.

Alla kan hjälpa till

Vid sådana tillfällen blir det ofta stora rubriker i media och likande och då är det många mindre kunder som frivilligt hjälper till att dra ner på sin elanvändning, och då minskar risken för den här typen av elavbrott kraftigt.

Med andra ord är det först stora kunder (som företag och industrier) som kan komma att drabbas men det finns ändå en viss risk för vanliga konsumenter.

Hur kan jag som vanlig konsument förbereda mig?

Vi vill än en gång betona att bortkoppling aldrig har behövt användas i Sverige. Risken är som störst under morgontimmarna och sen eftermiddag och tidig kväll.

Om det händer kommer det att vara som ett vanligt strömavbrott. Har man en verksamhet eller utrustning som är känslig för att vara utan el under ett par timmar kan man behöva förbereda sig genom att skaffa sig en batteribackup eller likande.

Ju bättre förberedd du är desto mindre överraskning blir det. Du kan till exempel svara på Energimyndighetens frågor för att få veta om du är tillräckligt förberedd.

På den här sidan berättar vi mer om hur en frånkoppling fungeraroch ger tips på vad du bör tänka på om det skulle bli aktuellt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon