Mårten sänkte sin elkostnad med upp till 20%

Mårten är affärsutvecklare hos oss på Kraftringen och valde att installera Ngenic Tune och Ngenic Track i slutet av september 2022. I månadsskiftet september/oktober samma år bytte han till ett timbaserat elhandelsavtal efter att tidigare ha haft ett elhandelsavtal med rörligt pris.


Boende:
Huset där Mårten och hans fru bor är byggt 1930-talet och består av inredd källare, två våningsplan samt inredd vind. Huset ligger straxt öster om Lund i Skåne. Huset genomgick en större renovering i början av 2000-talet då bl.a. samtliga fönster och dörrar byttes ut till mer energieffektiva varianter. 2021 förbrukades drygt 18 000 kWh el för uppvärmning, varmvatten och konsumtion. Motsvarande siffra för 2022 blev drygt 14 000 kWh.

Uppvärmningssystem:
Huset har en vattenbaserad uppvärmning med bergvärme och radiatorer förutom i källaren där det är golvvärme. I några utrymmen, som i badrum och kök, finns kompletterande elektrisk golvvärme, som dock används relativt sällan. 2009 installerades bergvärmepumpen som servades senast under hösten 2022 för att vara i bra skick inför den kommande vintersäsongen.

Elhandelsavtal:
Timbaserat elhandelsavtal. 

Övrigt:
• Huset har inga solpaneler.
• Det finns ingen el- eller hybridbil i hushållet.
• Installationen av Ngenic Tune och Ngenic Track gjordes av husägaren själv.

Månad Förbrukning 2022 Jämförelsepris rörligt elpris per kWh Mårtens kostnad per kWh Förändring Besparing*
Oktober 890 kWh 1,23 kr 0,89 kr -28% 303 kr
November 1 410 kWh 2,16 kr 1,83 kr -15% 465 kr
December 1 973 kWh 3,81 kr 3,05 kr -20% 1 498 kr
Januari      2 013 kWh 1,54 Kr 1,34 Kr -13% 403 kr
Februari 1 782 kWh 1,50 kr 1,35 kr -10% 267 kr
Mars 1 720 kWh 1,38 kr 1,25 kr -9% 224 kr
April 891 kWh 1,13 Kr 1 kr -11% 116 kr
*Besparingen beräknas på skillnaden mellan priset per kWh i det verkliga utfallet och vad priset skulle ha blivit med ett handelsavtal med rörligt elpris. Utöver denna besparing har förbrukningen sjunkit, vilket också påverkar den totala kostnaden.   
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon