Mårten sänkte sin elkostnad med upp till 20% vissa månader

Mårten är affärsutvecklare hos oss på Kraftringen. I månadsskiftet september/oktober 2022 bytte han till ett timbaserat elhandelsavtal efter att tidigare ha haft ett rörligt pris. Samtidigt valde han att kombinera Timavtalet med ett smart styrsystem för förbrukningen - Ngenic Tune och Ngenic Track. De senaste månaderna har han hållit noga koll på sin besparing, och resultatet har varit mer än glädjande. En månadsbesparing med upp till 20 % vissa månader!

Mårten_sparar.jpg
Huset där Mårten och hans fru bor är byggt 1930-talet och består av inredd källare, två våningsplan samt inredd vind. Huset ligger straxt öster om Lund i Skåne. Huset genomgick en större renovering i början av 2000-talet då bl.a. samtliga fönster och dörrar byttes ut till mer energieffektiva varianter. 2021 förbrukades drygt 18 000 kWh el för uppvärmning, varmvatten och konsumtion. Motsvarande siffra för 2022 blev drygt 14 000 kWh.

Uppvärmningssystem:
Huset har en vattenbaserad uppvärmning med bergvärme och radiatorer förutom i källaren där det är golvvärme. I några utrymmen, som i badrum och kök, finns kompletterande elektrisk golvvärme, som dock används relativt sällan. 2009 installerades bergvärmepumpen som servades senast under hösten 2022 för att vara i bra skick inför den kommande vintersäsongen.

Elhandelsavtal:
Kraftringens elhandelsavtal Timpris

Övrigt:
Huset har inga solpaneler. Det finns ingen el- eller hybridbil i hushållet. Installationen av Ngenic Tune och Ngenic Track gjordes av husägaren själv.

Månad Förbrukning 2022  Jämförelsepris rörligt elpris per kWh Mårtens kostnad per kWh Förändring Besparing*
Oktober 890 kWh 1,23 kr 0,89 kr -28% 303 kr
November 1 410 kWh 2,16 kr 1,83 kr -15% 465 kr
December 1 973 kWh 3,81 kr 3,05 kr -20% 1 498 kr
Månad Förbrukning 2023  Jämförelsepris rörligt elpris per kWh Mårtens kostnad per kWh Förändring Besparing*
Januari      2 013 kWh 1,54 Kr 1,34 Kr -13% 403 kr
Februari 1 782 kWh 1,50 kr 1,35 kr -10% 267 kr
Mars 1 720 kWh 1,38 kr 1,25 kr -9% 224 kr
April 891 kWh 1,13 Kr 1 kr -11% 116 kr
Maj  445 kWh 1,10 kr 1,04 kr -4% 18 kr
Juni 309 kWh 1,47 kr 1,44 kr -3% 12 kr
Juli 277 kWh 0,69 kr 0,64 kr -7% 14 kr
Augusti 361 kWh 0,81 kr 0,77 kr -5% 14 kr
September 319 kWh 0,82 kr 0,71 kr -13% 35 kr
Oktober  1134 kWh 0,62 kr 0,49 kr -21% 147 kr
November 1884 kWh 1,31 kr 1,23 kr -6% 151 kr
December 2405 kWh 1,21 kr 1,13 kr -7% 192 kr
Total Besparing 3 693 kr

*Besparingen beräknas på skillnaden mellan priset per kWh i det verkliga utfallet och vad priset skulle ha blivit med ett handelsavtal med rörligt elpris. Utöver denna besparing har förbrukningen sjunkit, vilket också påverkar den totala kostnaden.   
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon