Certifierade som Schysst Elhandlare!

På Kraftringen arbetar vi alltid för att du som elhandelskund ska känna dig trygg. Det är inget nytt och för oss är det ganska självklart, men genom att certifiera oss som Schysst elhandel har vi nu dessutom papper på att vi gör det vi lovar, och lite till.

För att certifieras måste vi leva upp till 18 högt ställda kundlöften. Löften som ofta går betydligt längre än vad lagen kräver. Bakom certifieringen står den oberoende branschföreningen Energiföretagen Sverige och syftet är att du som elhandelskund alltid ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag.
Certifieringen är framtagen för att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsbolag

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften (du kan läsa mer om dem här). Kundlöftena gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder i våra säljprocesser.

Marie Liljewall Kraftringen


Marie Liljewall är affärsutvecklare för el- och gashandel på Kraftringen.
"Jag är glad och nöjd att vi nu är certifierade. För oss som elhandlare är det viktigt att du som elhandelskund ska känna dig trygg i kontakten med oss. Det ska vara tydligt vad du köper och vad ditt elhandelsavtal innebär.", säger hon om den nya certifieringen. 

Kundlöftena som måste uppfyllas för att få certifieringen går längre än vad lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för dig som kund att vara trygg i ditt val av elavtal. I Sverige finns det cirka 150 elhandelsföretag. Av dessa är det bara Kraftringen och drygt 40 andra som till dags datum är certifierade. Du hittar listan med alla företag här.

Tre kundlöften vi vill lyfta fram lite extra

Samtliga 18 kundlöften är naturligtvis viktiga, men här är tre som vi tycker förtjänar att lyftas fram lite extra:

- Särskild hänsyn till utsatta kunder
Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.

- Avtalsingående vid telefonförsäljning
Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.

- Tydlig och rätt prisinformation
Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.

Du hittar samtliga 18 kundlöften på Energiföretagens webbsida.


Så sköts Certifieringen

Certifieringen Schysst elhandel är framtagen av den oberoende branschföreningen Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare.

Själva certifieringsprocessen handhas av DNV GL som är ett oberoende och ackrediterat certifieringsföretag. Om du skulle ha några klagomål på ett certifierat företag kan du vända dig till DNV GL för hjälp. Alla certifierade företag ska dessutom ha en person som ansvarar för certifieringen.

Tydlighet skapar trygghet

För dig som kund ska det vara tydligt vad du köper och vad ditt elhandelsavtal innebär. Med certifieringen Schysst elhandel gör vi det nu synligt för dig som kund att våra säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

Nyfiken på våra elhandelsavtal?

Klicka på en av länkarna nedan för att se vilket elhandelsavtal som passar just dig bäst.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon