Rörligt elpris eller timprisavtal. Vad är skillnaden?

Det är många som blandar ihop rörligt elpris med timpris, och det är inte konstigt. Men det viktigt att förstå skillnaden mellan de två elhandelsavtalen.

Brukar du se till att köra tvättmaskinen på helgen för att spara pengar? Det är en bra idé. I alla fall om du har ett elhandelavtal med timpris. Har du ett rörligt avtal blir det däremot ingen skillnad på din elräkning.

Vad är ett timpris?

Med ett timpris varierar ditt elpris timme för timme. Priset sätts efter aktuellt marknadspris (spotpriset) på elbörsen Nord Pool och kostnaden för en kWh varierar timme för timme. Timpriserna för det nästkommande dygnet sätts i förväg varje dag kl 13:30 och gör det därför möjligt för dig att anpassa din förbrukning till de timmar då elpriset är lågt. Genom att vara aktiv och engagerad kan du därför sänka dina energikostnader med ett timprisavtal.

Ett timprisavtal kan vara lämpligt för dig som har en relativt hög förbrukning och samtidigt möjlighet att påverka när du förbrukar i tid. Det kan till exempel passa dig som bor i villa, har en laddbox till elbil eller värmepump. Men även att styra när du kör din tvätt- eller diskmaskin kan ge besparingar.

Ett timprisavtal kan innebära att du ibland måste ändra dina vanor (t.ex. att ladda elbilen på natten istället för när du kommer hem från jobbet). Ibland går det att styra förbrukningen automatiskt med hjälp olika smarta tjänster för t.ex elbilar och värmpumpar. Tvätt- och diskmaskiner har ibland en timerfunktion där man kan ställa in när maskinen ska starta eller vara klar.

Här kan du läsa mer om och teckna vårt elhandelsavtal Timpris:
Elhandelsavtal "Timpris"

Vad är ett rörligt elpris?

Ett rörligt elpris ändras en gång i månaden. Det innebär att priset som du betalar för en kWh är samma under en hel månad, oavsett när på dygnet du konsumerar elen. Vissa månader går priset per kWh upp, andra går det ner. Priset styrs av utvecklingen på elhandelsbörsen NordPool. Med ett rörligt elpris behöver du inte vara aktiv i att styra när din konsumtion sker, även om det just nu är viktigt att vi sparar el rent allmänt för allas bästa.

Rörligt elpris ändras månadsvis och sätts först i efterskott när leveransmånaden är slut. Priset består av ett månadsmedelpris från elbörsen Nordpool och en volymkostnad som uppstår beroende på att kunder vanligen använder mer el på dyrare timmar och mindre el på billigare timmar. Utöver det rörliga inköpspriset för el tillkommer kostnader för anskaffningskostnader*, ursprungsgarantier samt elcertifikat. Dessa avgifter ändras varje månad. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms.

*Bland annat myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen Nordpool.
.

Så räknar vi fram det rörliga elpriset

Som elhandlare måste vi köpa in lika mycket el varje timme som våra kunder använder, till det pris som råder på elmarknaden vid varje enskild timme. Då bildas ett volymvägt pris.

I det volymviktade priset på din faktura ingår också en del kostnader som vi som elhandlare har för att kunna köpa el på elbörsen och till myndigheter som Svenska Kraftnät.

Dessutom tillkommer kostnaden för att köpa in ursprungsgarantier från fossilfri elproduktion och kostnaden för att köpa in elcertifikat. Dessa avgifter varierar från månad till månad beroende på växelkurser och prisutveckling på ursprungsgarantier och elcertifikat.

Allt detta tillsammans bildar det pris du ser på din elhandelsfaktura. Till detta pris tillkommer sedan ditt överenskomna försäljningspåslag som uppgår till ett fåtal öre. På hela beloppet tillkommer moms. Här kan du läsa mer om hur vi beräknar det rörliga elpriset.

Observera att om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets samlade förbrukningsprofil för din elhandlare. Har du möjlighet att flytta delar av din elförbrukning till timmar då priset vanligen är lägre kan timprisavtal som vårt avtal Timpris vara intressant för dig.

Därför är inte månadspriset på Nord Pool samma som på din faktura

Priserna som presenteras på elbörsen Nord Pools webbplats är helt ”rakt” medelvärde. Man har helt enkelt tagit summan av alla timpriser och dividerat med antalet timmar i månaden.

De allra flesta kunder använder dock inte exakt lika mycket el under varje timme under en månad. De flesta använder mer el på morgonen och kvällen och mindre på natten.

Mer elanvändning behöver täckas av mer och oftast dyrare elproduktion. I normalfallet kommer därför ditt elpris att vara högre än det raka medelvärdet eftersom de flesta använder mindre el på billiga timmar och mer el på dyra timmar.

Logga in på Mina Sidor för att se din förbrukning

Här kan du läsa mer om våra två elhandelsavtal med rörligt pris:

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon