Finns det risk för att elen kopplas bort i vinter?

Publicerad: 2022-10-21

På senare tid pratats det mycket om att elen kan komma att stängas av i södra Sverige. Vad handlar det om egentligen och hur stor är risken?

Den här typen av planerade elavbrott kallas på fackspråk för bortkoppling och anledningen till bortkoppling är att det finns risk för stora störningar i stamnätet.

Risken för bortkoppling har alltid funnits

I år är risken dock större än någonsin och det beror på att kärnkraftverket Ringhals 4 har fått en förlängd avstängning på grund av reparationsarbeten ända till december - januari, det som brukar vara kalla vintermånader.

Ringhals 4 är inte bara en stor elproduktionsenhet utan den ligger också på en väldigt viktig plats i stamnätet för el. Om inte Ringhals 4 är igång kan Svenska Kraftnät komma att behöva skruva ner överföringskapaciteten från norra till södra Sverige. Det i sin tur kommer att öka södra Sveriges importberoende under ett litet antal timmar under vintermånaderna, framför all i samband med sträng kyla. Med tanke på den rådande situationen med ett ansträngt läge i flera länder samtidigt är det dock inte säkert att det är möjligt att importera så att det täcker behovet i södra Sverige.

Läs mer: Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat | Svenska kraftnät (svk.se)

Och exporten av el då?

Vi i Sverige exporterar en hel del el under året. Hur hänger det ihop med att vi exporterar el men kanske stänger ner förbrukningen till elanvändare i Sverige?

Elen flödar fram och tillbaka mellan länderna i det sammankopplade systemet beroende på var behovet är som störst. Om behovet från södra Sverige skulle bli väldigt stort kommer det att vända till att bli import istället för export.

I samband med detta kommer priserna att bli mycket höga i södra Sverige. Men det kan vara så att man ändå inte får ihop utbud och efterfrågan av el. Det som då kommer att hända är att Svenska Kraftnät kommer att ta kontakt med en del större elförbrukare för att fråga om de frivilligt kan styra ner sin elanvändning.

Alla kan hjälpa till

Vid sådana tillfällen blir det ofta stora rubriker i media och likande och då är det många mindre kunder som frivilligt hjälper till att dra ner på sin elanvändning, och då minskar risken för den här typen av elavbrott kraftigt.

Med andra ord är det först stora kunder (som företag och industrier) som kan komma att drabbas men det finns ändå en viss risk för vanliga konsumenter.

Hur kan jag som vanlig konsument förbereda mig?

Vi vill än en gång betona att bortkoppling aldrig har behövt användas i Sverige. Om det sker blir det oftast korta avbrott. Risken är som störst under morgontimmarna och sen eftermiddag och tidig kväll.

Om det händer kommer det att vara som ett vanligt strömavbrott. Har man en verksamhet eller utrustning som är känslig för att vara utan el under ett par timmar kan man behöva förbereda sig genom att skaffa sig en batteribackup eller likande.

Ju bättre förberedd du är desto mindre överraskning blir det. Du kan till exempel svara på Energimyndighetens frågor för att få veta om du är tillräckligt förberedd. På den här sidan berättar vi mer om hur en frånkoppling fungeraroch ger tips på vad du bör tänka på om det skulle bli aktuellt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon