Senaste nytt om energimarknaden

Marie_liljewall_3.jpg

Få full energikoll med Marie

Marie Liljewall är vår energiexpert som varje måndag summerar veckan som gått och presenterar sina rekommendationer för nästkommande sju dagar.
Det är högaktuell information för dig som har ett Timprisavtal eller som på annat sätt vill få full kontroll på vad som påverkar energikostnaderna.

Rekommendationer för vecka 29 (15:e juli – 21:e juli)

Under semesterveckorna kommer det att bli en mindre omfattande veckoanalys då vår tillgång till egna väderprognoser är begränsad. 

Det ostadiga vädret fortsätter i södra Sverige med växlande kraftiga lokala regnskurar och temperaturer runt 20 grader. Det önskade högtrycksbetonade sommarvädret ser för närvarande ut att hålla sig borta ur väderprognoserna om man bor i södra delarna av Sverige, det ser lite bättre ut för norra halvan av landet. Prisprofilen mellan timmarna är fortsatt skarp i elområde 4, framförallt är det priserna på sena kvällen som är väldigt höga utom de dagar det blåser friska vindar. Priset når en bra bit över en krona per kilowattimme på elbörsen när solelproduktionen faller ifrån och dyrare kraftslag behöver ersätta för att möta efterfrågan.

Vi tror på sidledes priser på samma nivå som under veckans inledning på elbörsen. Fortsatt jämna priser på nätterna, riktigt höga ”prispucklar” på främst kvällen och lågt pris mitt på dagen. 

För kunder med timpris som är vana att flytta elanvändning till nätterna är det viktigt att under dessa veckor med stora prisskillnader i stället försöka göra lite tvärtom – om möjligt flytta användning till dagtid för att fånga timmarna med överskott av väderberoende kraftproduktion. 

De säsongsmässiga underhållsarbetena i kärnkraftverken fortsätter. Just nu pågår arbeten på följande anläggningar: Ringhals 3 (1081 MW) stängd för årligt underhåll och förväntas tas i drift igen den 20:e juli. Forsmark 1 (990 MW) är ute för årligt underhåll till 27:e juli.

Den blötare utsikten i väderprognoserna gör att priset för fastprisavtal rör sig något nedåt. Vill man ha tryggheten i att veta vad varje kilowattimme kostar under det kommande året är fastprisavtal det bästa alternativet. Fastprisavtal kan inte avbrytas under avtalstiden. 

Jämför gärna vårt erbjudande på oberoende prisjämförelsetjänsten elpriskollen.se.

Under vecka 30 utgår veckokommentaren på grund av semester. Tillbaka igen den 29:e juli.

Detta hände under juni månad

Det har varit stora prisrörelser i elpriserna under månaden. Månadspriset för juni blev 14 öre högre än i maj 2024 och runt 50 öre lägre än juni 2023..

Väder
Efter några varma inledande dagar kom stora delar av juni 2024 att domineras av lågtrycksbetonat, svalt och ostadigt väder. Efter midsommar följde dock några dagar med högsommarvarmt väder och lokalt över 30°. Under månadens sista dagar skedde sedan en återgång till svalare väder.

Månadens högsta temperatur blev 32,0 i Uppsala den 28 juni. Den lägsta var -2,4° i Ljusnedal i Härjedalen den 7 juni. Nederbördmönstret var rätt varierat vilket är typiskt för en sommarmånad med mycket regnskurar. Förhållandevis torrast var det inre och norra Svealand samt sydligaste och nordöstra Norrland. Månadens preliminärt största dygnsnederbörd var 59,2 mm i Laholm i sydligaste Halland den 12 juni.


Blandade priser

Systempriset samt spotpriserna steg i samtliga svenska elområden under juni månad. Vårflodens tillrinningar och den vårvärme som rådde under maj kulminerade, och ledde under juni till högre priser. 

Det har varit fortsatt stor spridning på timpriserna under månaden. Det högsta timpriset under juni i SE4 inträffade under tisdagen den 4:e juni mellan klockan 20 och 21 då priset på elbörsen var över 250 öre/KWh.
Som lägst var elpriset -42 öre/kWh under söndagen den 9:e juni maj mellan klockan 14 och 15. 

Negativa priser har förekommit vid ett flertal tillfällen, under 42 timmar i elområde 4 i juni, men det är ändå betydligt färre timmar med negativt pris än under maj.

Principiellt uppstår negativa elpriser (under 0 öre/kWh) vid tillfällen då produktionen av el överträffar efterfrågan. Det hänger i sin tur samman med svårigheter att minska elproduktionen, öka elanvändningen eller bristande möjligheter att lagra el.

Eftersom el än så länge inte går – eller är för dyrt – att lagra storskaligt, är spotpriset beroende av de aktuella förutsättningarna i form av till exempel bränslepriser, vind och nederbörd. I Norden, med en stor andel vatten- respektive vindkraft och en relativt stor andel eluppvärmning, är väderrelaterade faktorer av särskilt stor betydelse.

När utbudet av elproduktion överstiger efterfrågan borde priset på elbörsen bli noll. Hur kan det komma att bli negativt? Ett motiv är att en marknadsaktör har höga kostnader för att starta och stoppa sin elproduktion. Därför kan det vara motiverat att sälja med förlust några timmar samtidigt som kostnaderna täcks genom högre priser under andra timmar. Genomsnittsintäkten över perioden är därmed tillräcklig för att täcka kostnaderna.

Ytterligare ett motiv är att producenten har andra intäkter från produktionen som täcker de negativa priserna. Det kan handla om subventioner, ersättning för miljövärden eller att man prissäkrat sin elproduktion, antingen via avtal med kunder eller via den finansiella marknaden (alltså inte på spotmarknaden).

I brist på lagringsmöjligheter och det saknas flexibilitet hos elkunder att öka elanvändningen, innebär en ökad andel icke-planerbar elproduktion i kraftsystemet att elpriserna varierar mer och oftare än historiskt. På kontinenten, främst i Nederländerna och Tyskland, har andelen solkraft ökat mycket de senaste åren vilket smittar av sig på omkringliggande länder.

För elanvändarna innebär negativa priser lägre kostnader för el, även om hushållskunder kanske inte går plus i och med avgifter för elnät och skatter. Samtidigt är det ett problem för elproducenterna, speciellt den så kallade kannibaliseringseffekten: När solen skiner, eller vinden blåser, produceras mycket el och priserna sjunker vilket reducerar lönsamheten. Detta förstärks av att dessa producenter inte kan dra nytta av högre priser vid tidpunkter när solen inte lyser och det är vindstilla, på grund av att sol och vind då producerar mindre el.
Det påverkar även annan elproduktion och kan undergräva motiven för nya investeringar i elproduktion som är nödvändiga för elektrifieringen.

Kärnkraft
Ringhals 3 (1081 MW) stängdes för årligt underhåll den 15 maj och förväntas tas i drift igen den 18:e juli. Ringhals 4 går på halvfart på grund av tester till den 10:e juli. Forsmark 1 (990 MW) är ute för årligt underhåll till 27:e juli..

Råvaror
Elhandelsavtal med fast pris har sjunkit i pris under månaden, anledningen är förbättrad hydrologi i det nordiska systemet samt fallande priser på gas och utsläppsrätter.


Stigande priser att vänta under juli
I takt med att semesterstiltjen lägger i hela landet sjunker efterfrågan på el. Vi tror dock att vi sett de lägsta nivåerna på elpriset under vårfloden; maj-juni. Beroende på hur vädret utvecklar sig på kontinenten kan efterfrågan på kylning stiga kraftigt med högre elpriser som följd, särskilt på topptimmarna som så här års är de mörka timmarna; sen kväll till tidig förmiddag. 
Vi tror att nuvarande prisprofil fortsätter under början av juli med höga priser på morgon och tidig kväll, låga priser mitt på dagen och frekvent förekommande negativa priser på helger och soliga, blåsiga dagar. 

För kunder med timprisavtal gäller det som alltid att vara aktiv och följa marknaden dagligen. Genom att ha koll på timpriserna och flytta elanvändningen under dygnet går det att dra fördel av sitt timprisavtal.


Import/Export
För närvarande (8:e juli) exporterar Sverige ungefär 2000 MW effekt till våra grannländer. Vill du veta mer om hur elen flödar inom och mellan länderna som Sverige har förbindelser till?  Om du följer länken kommer du till  Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet med ständigt uppdaterad statistik.

*Elpriserna sätts på den nordiska elmarknaden Nord Pool bl.a. för elområde SE4. Till dessa elpriser tillkommer olika avgifter, elskatt, moms och elnätsrelaterade kostnader.

Vi gör en återblick på energiåret 2023

Våra energiexperter Mårten och Marie tar oss med på spännande tillbakablick på energiåret som precis passerat. 

play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Information från Kraftringen Energi AB (elhandel).

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon