Senaste nytt om energimarknaden

Det här hände under augusti 2023

Uppdaterat: 2023-08-28

Så kan vi summera det vi får kalla sommaren 2023. Det kanske inte blev precis den sommaren vi önskade oss vädermässigt, men det finns vissa bra saker även med en regnig sommar. Här väljer vi att titta tillbaka på vad som hände på elmarknaden under månaden.


Efter en tråkig julimånad var det många som satte sitt hopp till att sommaren skulle återvända, innan det obevekligen blir höst. Förhoppningarna kan väl inte sägas ha infriats mer än några enstaka dagar under augusti. I stället svepte det in oväder och stora nederbördsmängder över stora delar av landet som ställde till med ordentliga problem på många ställen.  

Under juli såg vi de lägsta elpriserna på två år för södra Sverige.
Priserna för augusti hamnar på ungefär samma nivå men med en stor spridning under månaden. De lägsta dygnspriserna under augusti sågs i samband med ovädret Hans som orsakade stora skador på infrastrukturen. På vissa ställen kom en hel månads regn på bara två dagar!

Välkommet tillskott av vatten i magasinen 
Finns det då någon ljusglimt i det blöta och tråkiga vädret? Ja, det får man säga! 

Den reglerbara vattenkraften är en oerhört viktig faktor för att balansera det nordiska energisystemet och kan vara nyckeln till att undvika kraftiga spikar i elpriset under vintern. Välfyllda vattenkraftmagasin innebär större handlingsutrymme för kommande höst och vinter.

Såklart behöver regnet falla på platser där det är möjligt att fånga upp nederbörden och leda vattnet till kraftverksdammar och sjöar. Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige och 80 procent av elproduktionen från vattenkraften sker i Norrland. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i Luleälven som har en maximal effekt som är nästan lika stor som ett kärnkraftverk.

Det finns också många mindre vattenkraftverk i Sverige som är betydligt mindre men alla bidrar i olika grad till ett system i balans och tillgång till förnybar el. Just nu finns det till och med mer vatten än normalt i kraftverksdammar och sjöar och det innebär goda möjligheter att öka elproduktionen i takt med att uppvärmningsbehovet ökar under vinterhalvåret.

Blandade priser
Sett över hela månaden har priserna varit väldigt låga. I samband med stormvindar och nederbörd har vi åter sett dagar med negativa priser under hela, eller delar av, dygnet.

Dock blev det en ganska kraftig ökning av priserna under månadens sista dygn. Det beror bland annat på att det varit en del problem med kärnkraftverken. Oskarshamn 3, Sveriges största kärnkraftreaktor, fick ett kort produktionsstopp den 26:e till 28:e augusti efter ett rutinmässigt test av en ventil.

Tre andra kärnkraftverk i Sverige och Finland går med reducerad effekt efter underhållsarbeten. Tillsammans innebär det att bara drygt hälften av kapaciteten varit i drift under den månadens avslutande vecka.

Solceller
För den som investerat i solcellsproduktion har augusti inte blivit riktigt lika bra som motsvarande månad förra året. Färre soltimmar och låga priser har varit en missräkning för många. Trots de låga priserna får man inte glömma den skattelättnad som man får som småskalig elproducent för all överskottsproduktion på 60 öre per kilowattimme. I slutet av månaden har dagspriserna stigit kraftigt samtidigt som priserna på natten legat kvar på låga nivåer vilket ökar möjlighet till enkel optimering av elanvändningen för den som har en elbil.

Gaspriser
Gaspriserna har ökat något under månaden, bland annat beroende på oro för strejker i Australien som är en viktig producent av flytande gas (så kallad LNG). Flytande gas har i stor utsträckning ersatt rörbunden rysk gas i Europa sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Prisnivån ligger fortfarande långt under prisnivån under motsvarande period i fjol och de europeiska gaslagerna är mycket välfyllda för årstiden, över 9+ %.

Förmodligen något högre priser att vänta under september
September ser ut att inledas med fortsatt nederbördsaktivitet och relativt normala temperaturer, men med något lägre vindkraftsproduktion än normalt. Elanvändningen ökar under månaden i takt med att temperaturen sjunker och uppvärmningssäsongen kan väntas att inledas i slutet på månaden.

Lite oroande är den begränsade kärnkraftsproduktionen. Förra året såg vi att små problem med anläggningarna plötsligt blev stora vilket ledde till driftstopp under perioder då verkligen all elproduktion behövdes. För kunder med timprisavtal gäller det som alltid att vara aktiv och följa marknaden dagligen. Genom att ha koll på timpriserna och flytta elanvändningen under dygnet kan du som konsument dra fördel av ditt timprisavtal.

Import/Export
För närvarande exporterar Sverige ungefär 2 000 - 3 500 MW effekt till våra grannländer. Vill du veta mer om hur elen flödar inom och mellan länderna som Sverige har förbindelser till? Om du följer länken kommer du till Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet med ständigt uppdaterad statistik.

Timpris, sommartid och fakturering. Hur rätt timme matchas med rätt pris. Ibland är det krångligt att som kund se hur det hänger ihop. Här förklarar vi hur det fungerar.

Varför exporterar Sverige el?

I norra Sverige är elpriserna låga. I södra delarna av landet är priserna mycket höga. Samtidigt exporterar vi el. Hur hänger det ihop? Uppdaterad: 1 september 2022.
play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Kundservice medarbetar

Har du frågor om ditt elavtal?

Ring oss på kundservice 020-32 61 00. Vi finns här för att besvara dina frågor.

Skicka meddelande
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon