Senaste nytt om energimarknaden

Det här hände under september2023

Uppdaterat: 2023-10-03

Lägsta rörliga elpriserna på flera år under september

Nederbördsområden fortsatte att svepa in över norra Europa samtidigt som temperaturen under ett par sensommarveckor var upp på de nivåer vi hade hoppats se under semestertiden. På flera håll i södra Sverige slogs nya temperaturrekord för september. Månadens högsta temperatur på 27,6° uppmättes i småländska Oskarshamn den 10:e och månadens näst högsta temperatur uppmättes i Lund med 27,4° tre dygn i rad den 8:e till den 10:e. Flera dagar under september har bjudit på negativa elpriser under delar av dygnet, särskilt i samband med friska vindar och generellt låg elförbrukning. De sista dagarna i månaden har det dock varit dagar med mycket stor spridning på elpriset inom dygnet; från negativa priser under natten till att ett par timmar senare vara upp på över tre kronor per kilowattimme. Sett över hela månaden har det rörliga elpriset varit det lägsta under september på flera år. Elpriserna sätts på den nordiska elmarknaden Nord Pool bl.a. för elområde SE4. Till dessa elpriser tillkommer olika avgifter, elskatt, moms och elnätsrelaterade kostnader.


Välkomna tillskott av vatten i magasinen
Det har kommit betydligt mer nederbörd än normalt under de senaste tre månaderna och det har inneburit att läget för vattenkraften ser väldigt bra ut inför vintern med mer vatten än normalt för årstiden i magasin och vattendrag. Årets september var blötare än normalt i Norrlands fjäll- och inland. För Norrbotten och norra Lappland behöver man bege sig bak till år 2015 för att hitta ett liknande år. På sina ställen har det myckna regnandet fortsatt att ställa till problem med översvämningar och till och med ras i vattenmättad lerig mark. Mycket vatten i vattenkraftmagasin innebär större handlingsutrymme för kommande höst och vinter – den reglerbara vattenkraften är en oerhört viktig faktor för att balansera det nordiska energisystemet och kan vara nyckeln till att undvika kraftiga spikar i elpriset under vintern. Det så kallade hydrologiska överskottet vid månadsskiftet beräknas vara runt 20 terawattimmar.

Blandade priser
Sett över hela månaden har elpriserna varit väldigt låga och på ungefär samma nivå som i juli och augusti. De höga temperaturerna har inneburit att elanvändningen fortsatt är låg, det är fortsatt inget större behov av uppvärmning. Solcellselen har fortsatt att leverera i både Sverige och våra grannländer där utvecklingen gått i snabbare takt än i Sverige gällande större solcellsparker. Tillsammans med vindkraften, som levererat mer än normalt sett över hela månaden, har timmarna och dagarna med väldigt låga eller negativa priser har fortsatt under september. I slutet av månaden ser vi dock en ökad känslighet i priserna på förbrukningstopparna på morgon och kväll, främst i elområde 4 där priset snabbt kan sticka i väg till betydligt högre nivåer. Kärnkraften i Sverige och Finland har i princip följt sina planerade underhållsarbeten och för närvarande är det ca 70% tillgänglig kärnkraftsproduktion. Två kärnkraftverk i Finland går med reducerad effekt efter underhållsarbeten och svenska Ringhals 3 är i årlig revision.

För den som investerat i egen solelproduktion har kanske inte september givit lika bra avkastning som motsvarande månad förra året. De låga priserna har t.ex. medfört låg ersättning på överskottet som säljs men man får inte glömma de skattelättnader som man får som småskalig elproducent för all överskottsproduktion. Ersättningen är 60 öre per kilowattimme och kommer med i deklarationen.

I slutet av månaden har priserna på framför allt kvällstimmarna stigit kraftigt samtidigt som priserna på natten legat kvar på låga nivåer vilket ökar möjlighet till enkel optimering av elanvändningen för den som har en elbil och laddar den med egen laddbox.

Gaspriser
Det är fortsatt hot om strejk i Australien som är en viktig aktör på marknaden för flytande gas. Lagernivåerna för gas ser dock mycket bra ut för årstiden för Europas del. Prissättande för gasen är global konjunktur med extra fokus på Kina.
Prisnivån ligger dock fortfarande långt under prisnivån under motsvarande period i fjol.

Förmodligen något högre priser att vänta under oktober
Oktober ser ut att inledas med fortsatt nederbördsaktivitet, relativt normala temperaturer, men med något lägre vindkraftsproduktion än normalt. Elanvändningen ökar under månaden i takt med temperaturen sjunker och uppvärmningssäsongen kan väntas inledas på allvar under månaden. Vi håller ögonen på att kvarvarande arbeten med kärnkraftverken går som planerat. Problem med produktionen i kärnkraften kan leda till överföringsbegränsningar i elnätet och det är alltid oroande, framförallt för kunder i södra Sverige.

För kunder med timprisavtal gäller det som alltid att vara aktiv och följa marknaden dagligen. Genom att ha koll på timpriserna och flytta elanvändningen under dygnet kan man dra fördel av sitt timprisavtal.

Import/Export
För närvarande exporterar Sverige ungefär 2 000 – 5 000 MW effekt till våra grannländer. Vill du veta mer om hur elen flödar inom och mellan länderna som Sverige har förbindelser till? Om du följer länken kommer du till Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet med ständigt uppdaterad statistik.

 

Timpris, sommartid och fakturering. Hur rätt timme matchas med rätt pris. Ibland är det krångligt att som kund se hur det hänger ihop. Här förklarar vi hur det fungerar.

Varför exporterar Sverige el?

I norra Sverige är elpriserna låga. I södra delarna av landet är priserna mycket höga. Samtidigt exporterar vi el. Hur hänger det ihop? Uppdaterad: 1 september 2022.
play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Kundservice medarbetar

Har du frågor om ditt elavtal?

Ring oss på kundservice 020-32 61 00. Vi finns här för att besvara dina frågor.

Skicka meddelande
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon