Så fördelas pengarna du betalar för din el: Elhandelskostnader, elnätskostnader & skatter.

När det är dags att betala elräkningen är det många som undrar vart pengarna går. Här förklarar vi vad du egentligen betalar för och hur vi på Kraftringen använder intäkterna för att leva upp till Parisavtalet och målet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

När du betalar för din el så fördelas pengarna i tre olika delar: Till elnätsägaren som äger nätet där du bor, till elhandelsbolaget som du har avtal med och till skatter och avgifter till samhället - denna sista utgör ca 50 % av din totala elräkning. 

Elhandelskostnader: 25 %.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket du använder.

Elhandelskostnaden är det du betalar för elen du använder. Elen köper du genom avtal med ett elhandelsföretag som du själv väljer. Priset styrs av tillgång och efterfrågan och påverkas av exempelvis årstid, väder, tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen och i vilket elområde du bor. Största delen av elhandelskostnaden går till elhandelsproducenterna, det vill säga de som producerar och säljer elen på elbörsen. Läs mer om hur du tecknar elhandelsavtal med Kraftringen här.

Elnätskostnader: 25 %. 

Går till underhåll av elnätet och till att investera i en hållbar framtid.

Elnätskostnaden är den avgift du betalar för att elen ska transporteras hem till dig via elnätet. Avgiften betalar du till elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Elnätsföretaget kan du inte välja själv eftersom det bara finns ett i varje område. Kraftringen är elnätsägare i delar av Skåne, Småland och Blekinge.

För att se till att av kostnaden är skälig gentemot konsumenterna kontrolleras avgifterna av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen.  

Det är en vanlig missuppfattning att regionnätet och stamnätet finansieras via skatter, men så är inte fallet, utan det är du som betalar detta via din nätavgift. Våra viktiga elnät, som sträcker sig över hela vårt långa land, bekostas helt av de intäkter som kommer från kunderna.

Elnät


När du betalt nätavgiften fördelas denna sedan mellan olika nätägare (stamnätsägare, regionnätsägare och lokalnätsägare). Elnätsavgifterna går till drift, underhåll och förnyelse av ledningarna som transporterar elen. Just nu undergår hela samhället en enorm energiomställning och vi på Kraftringen gör nu enorma investeringar för att leva upp till vår ansvar vad gäller Sveriges roll i Parisavtalet.

Nätförluster
När el transporteras genom nätet sker en viss så kallad nätförlust. Det innebär att en del av elen helt enkelt försvinner på vägen och går förlorad som värme (tänk dig en vattenslang som läcker lite vatten). För att täcka upp för detta tapp, och kunna leverera utlovad mängd el, måste vi, och alla andra, elnätsbolag därför köpa in mer el än vad som når slutdestinationen. Det innebär att en del av den el som köps in aldrig kommer att säljas, vilket i sin tur innebär att när elpriserna nu stiger så ökar även våra kostnader.

Skatter och avgifter: 50 %

Avgifter som bestäms av staten och som vi inte kan påverka.

Ungefär 50 % av dina totala elkostnader består av skatter och avgifter till samhället. Det är avgifter som bestäms av staten och som varken du som kund, ditt elhandelsföretag eller ditt elnätsföretag kan påverka. Avgifterna består av bland annat energiskatt, kostnad för elcertifikat, moms och myndighetsavgifter.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon