Anvisningspris för elavtal

Anvisningspris innebär att du får el i en ny bostad, även om du inte tecknat ett elavtal, något som är lagstadgat i Sverige. Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar är det därför varje elnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett elhandelsbolag och du får då ett så kallat anvisningspris.

Kraftringens anvisningspris består av Kraftringens inköpspris inkl. inköpskostnader för aktuellt elområde, vilket baseras på Nordpools månadsmedelpris samt kostnader för elcertifikat. Vi tillämpar så kallat volymvägt månadsmedelpris vilket innebär att vi tar hänsyn till när under månaden som elen används. På elpriset tillkommer 18 öre/kWh (22,50 öre/kWh inkl. moms) som den 1 juli 2023 justeras till 22,00 öre/kWh (27,50 öre/kWh inkl. moms). Därutöver tillkommer en månadsavgift på 45 kr inkl. moms. Anvisningspriset löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

På Kraftringen rekommenderar vi alltid att du aktivt tecknar ett elavtal. Oavsett vilket elavtal du tecknar blir det alltid billigare än anvisningspriset.

Se våra avtalsvillkor för elhandel här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon