Anvisat avtal för elavtal

Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare.

Anvisat avtal innebär att du får el i en ny bostad, även om du inte tecknat ett elavtal, något som är lagstadgat i Sverige. Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar är det därför varje elnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett elhandelsbolag och du får då ett så kallat anvisat avtal

Anvisat avtal består av Kraftringens inköpspris inkl. inköpskostnader för aktuellt elområde och sätts först i efterskott när leveransmånaden är slut.

Priset består av ett månadsmedelpris från elbörsen Nordpool och en volymkostnad som uppstår beroende på att kunder vanligen använder mer el på dyrare timmar och mindre el på billigare timmar.

Utöver det rörliga inköpspriset för el tillkommer kostnader för anskaffningskostnader (bl.a. myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen Nordpool), ursprungsgarantier samt elcertifikat. Dessa anskaffningskostnader ändras varje månad. Till elpriset tillkommer påslag om 22 öre/kWh (27,50 öre inklusive moms) och en månadsavgift på 45 kr inkl. moms. Anvisat avtal löper vidare tills vidare med 14 dagars uppsägningstid.

På Kraftringen rekommenderar vi alltid att du aktivt tecknar ett elavtal. Oavsett vilket elavtal du tecknar blir det nästan alltid billigare än anvisat avtal.

Se våra avtalsvillkor för elhandel här.

Från och med den 1 september 2024 kommer påslaget för Anvisningspris att höjas till 30 öre/kWh exkl. moms (37,50 öre/kWh inkl. moms).

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon