Stäng stäng ikon

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Vår kundservice har för närvarande inte mer information och vi väntar på mer detaljer. Svarstiderna på telefon och mail är mycket långa just nu. Vi tackar för din förståelse och tålamod.

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Kundservice har inte mer information just nu, inväntar detaljer. Svarstiderna är tyvärr långa just nu. Tack för ditt tålamod.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elhandelsavtal med förnybar & lokalproducerad el

El från trakten - Nytt elhandelsavtal med förnybar el från hjärtat av Skåne

El från trakten är ett elhandelsavtal för dig med extra höga miljökrav. Med El från trakten kan du som kund välja förnybar el som producerats lokalt i vårt bioeldade kraftvärmeverk i Örtofta, bara någon kilometer utanför Eslöv. Här har vi stenkoll på produktionsprocessen som uteslutande sker med förnybara och återvunna bränslen.

På Kraftringen har vi som mål att leda utvecklingen av framtidens energi och redan idag är all el vi säljer förnybar. Med El från trakten tar vi nu ytterligare ett steg i vårt erbjudande till dig som är kund med extra höga miljökrav. El som är lokalproducerad är dessutom extra viktigt här i södra Sverige, där behovet överstiger tillgången.

Textillustration av texten "El från trakten" med myror som knuffar på bokstäverna

Välj lokalproducerad el från Örtofta
Örtoftaverket är ett av Sveriges modernaste biokraftvärmeverk. Här produceras värme, men även en viss begränsad mängd förnybar el (som motsvarar elbehovet för Eslövs kommun). Det nya elhandelsavtalet El från trakten innebär att du köper el som producerats i Örtoftaverket och är det bästa valet för dig som gillar lokalproducerat och hållbart.

Passa på. Teckna ditt avtal nu!
Volymen el vi producerar är begränsad, så passa på och teckna ditt nya avtal redan idag om du vill vara säker på att få lokalproducerad el.

Teckna ditt nya avtal här!

El från trakten innebär:

  • Förnybar & lokalproducerad el
  • Ett flexibelt avtal – ditt elpris följer marknaden
  • Ursprungsgarantier från lokala kraftverk
  • Återinvestering i lokala miljöinitiativ

Välj El från trakten!

Genom att välja El från trakten bidrar du till att skapa arbetstillfällen för grannar och medmänniskor. Överskottet från intäkterna går till aktörer som arbetar med biologisk mångfald, folkhälsa och naturskyddande åtgärder. Till exempel har vi nyligen inlett ett samarbete med Stiftelsen Skånska landskap vars uppdrag är att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer och stimulera det rörliga friluftslivet.

Så produceras elen i Örtofta
Örtoftaverket drivs av biobränsle. Till största delen handlar det om spill från pappersmassa- och skogsindustrin: toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som vi samlar upp från närliggande skogar och gårdar. 

Ett elhandelsavtal med rörligt pris
El från trakten bygger på ett rörligt elpris där priset varierar varje månad. Vanligtvis är ett rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Avtalet är löpande och helt utan bindningstid.

Teckna ditt nya avtal här!