El från trakten

Ett rörligt elavtal med förnybar och lokalproducerad el från hjärtat av Skåne

El från trakten är ett rörligt elavtal för dig med extra höga miljökrav. Med El från trakten kan du som kund välja förnybar el som producerats lokalt i Skåne, från biomassa, vind och sol. 

På Kraftringen har vi som mål att leda utvecklingen av framtidens energi och redan idag är all el vi säljer förnybar. El som är lokalproducerad är dessutom extra viktigt här i södra Sverige, där behovet överstiger tillgången.

Överskottet från intäkterna går till aktörer som arbetar med biologisk mångfald, folkhälsa och naturskyddande åtgärder. På så vis bidrar du till att skapa arbetstillfällen för grannar och medmänniskor såväl som en friskare natur. Till exempel har vi nyligen inlett ett samarbete med Stiftelsen Skånska landskap vars uppdrag är att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer och stimulera det rörliga friluftslivet.

Välj lokalproducerad el från Skåne

Det nya elhandelsavtalet El från trakten innebär att du köper el som producerats i Kraftringens kraftvärmeverk, vindkraftverk och solpark. Med andra ord är El från trakten det bästa valet för dig som vill ha lokalproducerat och hållbart.

Ett modernt biokraftvärmeverk

Den största anläggningen är vårt bioeldade kraftvärmeverk i Örtofta, bara några kilometer utanför Eslöv. Här har vi stenkoll på produktionsprocessen som uteslutande sker med förnybara och återvunna bränslen.

Örtoftaverket är ett av Sveriges modernaste biokraftvärmeverk där värme och även förnybar el produceras (som motsvarar elbehovet för Eslövs kommun). Biobränslet utgörs främst av spill från pappersmassa- och skogsindustrin: toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som vi samlar upp från närliggande skogar och gårdar. 

Vindkraftverk på de skånska slätterna

Kraftringen producerar el i vindkraftverk som är utspridda över flera skånska kommuner; Lund, Kävlinge, Tomelilla och Hörby. För varje år får vindkraft en mer betydande roll i det svenska elsystemet. Redan idag står den för ungefär en sjättedel av den producerade elen.

Solparken i Forsby 

Kraftringens nyaste produktionsanläggning är en solpark söder om Klippan. Inom solparken satsas det på den biologiska mångfalden, bland annat genom flera åtgärder som förbättrar för bin och andra viktiga pollinatörer. Delar av året betar markägarens får inom solparken.

Teckna ditt nya avtal här!

Volymen el vi producerar är begränsad, så passa på att teckna ditt nya avtal redan idag.

Beställ

Långsiktig hållbarhet

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar med hållbar energiproduktion?

Läs mer här
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon