El från trakten

Välj El från Trakten! Ett rörligt elhandelsavtal med förnybar och lokalproducerad el

Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare

El från trakten är vårt elhandelsavtal för dig som har extra höga miljökrav. Med El från trakten får du el som producerats lokalt i hjärtat av Skåne och som enbart kommer från förnybara källor som biomassa, vind och sol. 

Skånsk el från kraftvärme, vind och sol

När du väljer El från trakten får du förnybar el som producerats i någon av  våra egna anläggningar -  i vårt kraftvärmeverk i Örtofta utanför Eslöv, i ett av våra vindkraftverk och i vår fina solpark utanför Klippan.

FåriForsby_1.jpg


Solparken i Forsby utanför Klippan
Söder om Klippan ligger den här unika solparken som 2023 förärades Solenergipriset. Solparken lägger stort fokus på biologisk mångfald och samverkan med lokalsamhället. Under sommarmånaderna samsas solcellerna med en betande fårflock som hittar skugga och friskt gräs under panelerna.

Kraftvärmeverket i Örtofta
Örtoftaverket är vårt bioeldade kraftvärmeverk, beläget bara några kilometer utanför Eslöv. Här sker produktionsprocessen uteslutande med förnybara och återvunna bränslen. Verket är ett av Sveriges modernaste och producerar även hållbar fjärrvärme. Biobränslet utgörs främst av spill från pappersmassa- och skogsindustrin: toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som vi samlar upp från närliggande skogar och gårdar. 

Våra vindkraftverk i Lund, Kävlinge, Tomelilla och Hörby 
Det blåser mycket i Skåne och det får våra vindkraftverk att producera förnybar el till våra kunder. Våra vindkraftverk är utspridda över flera skånska kommuner.

Så sätts det rörliga priset 

Priset på El från trakten ändras månadsvis och sätts först i efterskott när leveransmånaden är slut. Priset består av ett månadsmedelpris från elbörsen Nordpool och en volymkostnad som uppstår beroende på att kunder vanligen använder mer el på dyrare timmar och mindre el på billigare timmar.

Utöver det rörliga inköpspriset för el tillkommer kostnader för anskaffningskostnader (bland annat myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen Nordpool, lokala förnybara ursprungsgarantier samt elcertifikat). Dessa avgifter ändras varje månad. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms.

El från trakten - det bästa valet för dig som vill ha ett avtal med lokalproducerad och hållbar el från hjärtat av Skåne.

Teckna ditt nya elavtal!

Volymen el vi producerar är begränsad, så passa på att teckna ditt nya avtal redan idag.

Beställ El från trakten här!

Information från Kraftringen Energi AB (elhandel).

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon