100 % förnybar fjärrkyla

Fjärrkyla - hur fungerar det?

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Vi cirkulerar nedkylt vatten i vårt fjärrkylanät till era fastigheter. Allt ni behöver är en tyst och diskret värmeväxlare som flyttar över kylan i vårt vatten till ert system och därefter skapar ett behagligt inomhusklimat hos er eller kyler er industriprocess. Med fjärrkyla slipper du också att ha en kylanläggning som kräver kommersiella köldmedier i din fastighet.

Energieffektivt, ekonomiskt och bra för miljön

Det kalla vattnet kommer från en stor, central kylanläggning och produceras främst med hjälp av värmepumpar och en absorptionskylmaskin. Den överskottsvärmen som värmepumparna ger upphov till vid kylaproduktionen används för att värma fjärrvärmenätet. Detta är både energieffektivt och miljösmart. Absorptionskylmaskinen drivs av vår fossilfria fjärrvärme istället för el. Det är klokt eftersom elen då kan användas till något annat där det finns större behov för den.

Våra kunder

Idag har vi ett tiotal kunder i Lund, bland andra Ericsson, Active Biotech, Gambro, Akademiska Hus, Medicon Village och Regionservice. Vi diskuterar gärna möjligheten att ansluta era fastigheter till fjärrkylanätet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon