Avtalsvillkor och anvisningar: Lågtempererad fjärrvärme för företag och näringsidkare

Nedan finner du avtalsvillkor för anslutning till det lågtempererade fjärrvärmenätet samt anvisningar för när du behöver göra grävarbeten.

Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Konsumentverket samt Energiföretagen Sverige, och följer branschens rekommendationer. Kraftringen är medlem i Prisdialogen, vilken syftar till att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme, genom att bland annat skapa transparens, insyn och inte minst förutsättningar för en dialog. Mer information om Prisdialogen finns på www.prisdialogen.se.

I avtalsvillkoren hittar ni allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och er, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Läs mer om fjärrvärmelagen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Enskild näringsverksamhet: Information om hur Kraftringen hanterar era personuppgifter finns på kraftringen.se/gdpr.

Dags att gräva? Läs här först!

Om du planerar att gräva, schakta, spränga eller utföra andra markarbeten, behöver du vara säker på att det inte finns några ledningar som kan skadas vid arbetet. Annars riskerar du att bli skadeståndsskyldig. Genom att gå in på ledningskollen och skapa ett konto kan du enkelt skapa ett ledningsanvisningsärende. Tjänsten finansieras av offentliga medel och är kostnadsfri.

Ledningsägarna levererar kartunderlag och eventuell utsättning. Utsättning innebär att ledningssträckningen markeras fysiskt på marken genom exempelvis pinnar eller sprayfärg. Var ute i god tid innan grävarbetet så du hinner få kartor och/eller utsättningar utförda. En utsättning kräver normalt 4 arbetsdagars varsel. Tänk på att kartor och annat underlag du får är giltigt i max 30 dagar.

Avgrävning

En avgrävd ledning ska alltid anmälas till vår Felanmälan 010-122 70 00 så att vi kan säkerställa att det inte finns någon fara och återställa ledningen. Den avgrävda ledningen kommer att faktureras den som orsakat avbrottet. Se vilka priser som gäller i pris- och regleringslistan nedan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon