För installatörer – fjärrvärme

När du väljer att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät erbjuder vi en helhetslösning där vi kommer hem till dig och installerar växlaren. Du kan också välja att anlita en egen installatör. På denna sida hittar installatören viktig information om att installera fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät.

Föranmälan

För att installera en anläggning i vårt fjärrvärmenät behöver du fylla i en föranmälan samt skicka in ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning. Föranmälan ska registreras minst två veckor före inkopplingsdag.

Installationsanvisningar

Installationer, vare sig det gäller nyanslutning, ändring eller utbyte, av fjärrvärmecentraler ska följa Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser gällande fjärrvärmecentralen, utförande och installation (F:101, april 2014) samt gällande myndighetsföreskrifter.

Provtryckning

Provtryckning av fjärrvärmeinstallationen ska kontrolleras av personal från Kraftringen. 

Vid provtryckningen ska mätaren vara monterad. Om installationen sker på Kraftringens primärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 22 bar, hålltid 2 timmar innan avsyning. Om installationen sker på Kraftringens sekundärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 10 bar, hålltid 1 timme. Avstängningsventiler till fjärrvärme ska finnas i samma utrymme och i direkt anslutning till värmeväxlaren.

Klämringskopplingar eller pressning får ej förekomma på primärsida eller i sekundärnät. Mindre gängförband ska tejpas med godkänd tejp (lin får inte användas).

Nedan kan du ladda ner en installationsskiss som visas hur el ska vara framdragen till en dosa och matningen ska vara kopplad med Wago.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon