Fjärrvärmepris

Sedan Kraftringens fjärrvärmesystem moderniserats och Örtoftaverket byggdes 2014 har Kraftringens prisnivå på fjärrvärme stigit i snitt +0,4 procent 2015-2022.

Ökade kostnader på biomassa samt ökade underhållskostnader gör att Kraftringen höjer sitt fjärrvärmepris +6 procent från 1 januari 2023. Det innebär att prisutvecklingen på Kraftringens fjärrvärme är fortsatt lägre än inflationen. Läs gärna mer om 2023 års fjärrvärmepris här. Totalt är prisutvecklingen sedan 2014 fortfarande lägre än 1 % per år i genomsnitt. 

Investeringen i kraftvärmeverket i Örtofta är också en stor anledning till Kraftringens positiva hållbarhetsresa med uteslutande fossilfria bränslen i hela fjärrvärmeproduktionen sedan 2018. En satsning som bidragit och bidrar till klimatomställningen i ägarkommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Hörby.

Fjärrvärmepriser 2023
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)
Energipris
Vinterpris för perioden november-mars   605 kr/MWh
Vårpris för perioden april-maj   450 kr/MWh
Sommarpris för perioden juni-augusti   295 kr/MWh
Höstpris för perioden september-oktober   450 kr/MWh
Effektavgift
Prisgrupp 2 < D <= 100 kW 989 kr/kW
Prisgrupp 3 < D <= 650 kW 952 kr/kW
Prisgrupp 4 < D <= 1 000 kW 913 kr/kW
Prisgrupp 5 D > 1000 kW   875 kr/kW

D=debiteringseffekt.
Flödesavgift - grundavgift per kubikmeter fjärrvärmevatten 8,05 kronor. Denna räknas ner med en korrigeringsfaktor som beror av temperaturen på det levererade fjärrvärmevattnet. Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Jämförpriser

I tabellen nedan kan ni jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnaden är baserad på årets normalprislista. 

Prisjämförelse 2023
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)
Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 81 912 25 073 56 839
193 MWh 197 615 60 489 137 126
500 MWh 511 952 156 706 355 246
1 000 MWh 1 015 342 304 933 710 409

Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Prisets konstruktion

Fjärrvärmepriset består av tre delar - energipris, effektavgift och flödesavgift.

Energipris/Energiavgift

Energipriset beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Det är kostnaden för de olika bränslena som till största delen påverkar produktionskostnaden.

Effektavgift

Effektavgiften finns till för att kompensera för de kostnader som orsakas av toppar i effektuttaget (användningen) i fjärrvärmenätet. Debiteringseffekten beräknas genom att summan av januaris och februaris förbrukning (normalårskorrigerad) delat med antalet timmar under januari och februari (1 416 timmar).

Flödesavgift

Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmeväxlaren. Ju bättre anläggning ni har, desto mindre vatten behöver passera genom värmeväxlaren för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller ni anläggningen i bra skick och ger den regelbunden service kan ni sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

Flödesavgift från 2023-01-01: grundavgiften höjs till 8,05 kr/m3. Korrigeringsfaktorn beräknas som tidigare enligt formel 0,2 + 0,02 *(T-60). Vid en framledningstemperatur på 80 grader i en månad blir korrigeringsfaktor 0,6 och flödespriset 4,83 kr/m3. Korrigeringsfaktorn beräknas månadsvis.

Differentierad prissättning

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig åt. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just er fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till er fastighet. Kontakta oss för offert och pris.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon