Arbetspaket 6: Replikerbarhet och uppskalning

Projektet kommer att undersöka om systemet kan utvidgas till hela sjukhusområdet i Lund men också om det kan implementeras på övriga sjukhusområden inom Region Skåne.

Även replikerbarheten för övriga kunder inom Kraftringens verksamhetsområde kommer utvärderas. Dessutom kommer möjligheten att replikera systemet utanför Region Skånes och Kraftringens verksamhetsområde att undersökas. För detta kommer en kartläggning av andra aktörer som kan tänkas att genomföra liknande projekt att göras.

I denna, den sista delen av projektet, kommer en metod för genomförande, erfarenheter och resultat från införandet av plattformen och affärsmodellen att beskrivas. Metoden kommer att beskriva ett stegvis tillvägagångssätt för att:

  • Hitta eller identifiera samarbetspartners
  • Ta fram en affärsmodell och upprätta avtal
  • Identifiera kritiska steg och nödvändiga nyckelkompetenser

Målet med projektet är att kunna kommersialisera och skala upp en lösning med en plattform där kyla, värme och el kan handlas och styras. Den digitala plattformen kommer att anpassas för att flera lokala energimarknader ska kunna docka in, samspela med varandra och det överliggande energisystemet.

Slutligen kommer affärsmodellerna som utvecklats i projektet att användas för att kommersialisera projektets resultat. Det är viktigt då de storskaliga nyttorna uppkommer först vid en uppskalning och installationer på andra energibolag - både i och utanför Sverige.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon