Arbetspaket 1: Potentialstudie för energisystemnytta

Inledningsvis i projektet undersöks hur stor den teoretiska potentialen är för att dela och styra energi i fem testobjekt på Lunds sjukhusområde. Syftet med studien är att identifiera den ekonomiska samt miljömässiga vinningen som uppstår för både kunden (sjukhusområdet) och det överliggande energisystemet i Kraftringens nätområde.

Studien tittar på hur stor flexibiliteten av el, värme och kyla är för testobjekten och hur den kan användas på ett optimalt sätt genom rörliga priser för el, värme och kyla. Även potentialen för ersättning av låggradig överskottsvärme undersöks. Vilka anläggningar som ska ingå i piloten och vilka styrkoncept som ska inkluderas bestäms utifrån potentialstudien. I studien undersöks även hur detta kan ge nytta för både kund och leverantör i det överliggande energisystemet. Potentialen kommer att mätas utifrån vinster inom energi, ekonomi och miljöpåverkan.

Resultaten av studien presenterades i ett pressmeddelande den 27 oktober 2022.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon