Arbetspaket 4: Pilot

Utifrån genomförd potentialstudie bestäms vilka testobjekt som ska ingå i piloten. Arbetet med piloten börjar med att testobjekten förbereds för att ingå i systemet. Därefter inleds en testfas där den digitala plattformen genererar körplaner som hämtas till Region Skåne och som de har möjlighet att reagera på.

Testfasen varar högst ett halvår då olika typer av problem som uppkommer löses. Målet är att piloten därefter ska pågå i skarp drift utan längre driftsstopp, i minst ett år för att utvärdering ska kunna ske med data från alla årstider.

Viktigt att poängtera är att funktionaliteten i byggnaderna har högsta prioritet framför energioptimeringar i systemet eftersom piloten genomförs på ett sjukhusområde.

Debiteringen mellan Kraftringen och Region Skånes som presenteras i affärsmodellerna kommer inte att genomföras praktiskt, utan är inledningsvis enbart en teoretisk aktivitet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon