Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

EKL – Lagen om energikartläggning i stora företag

Enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

De företag som berörs sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR /år.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Projektleda hela arbetet för större organisationer med många anläggningar/fastigheter.
  • Göra detaljerade energikartläggningar som utförs av vår egen, certifierade, personal. 
  • Se till att ni erhåller rätt underlag för inrapportering till Energimyndigheten.
  • Planering och genomförande av åtgärder.
  • I de fall där ni redan har upphandlad part för själva kartläggningen så kan vi hjälpa till med utförande av åtgärder.