Markavtalsprocessen – när vi behöver komma till privat mark

Ibland kan vi behöva komma till en privat fastighet för att installera eller utföra arbete på elledningar. Det kan till exempel gälla ombyggnad av luftledningar eller nedgrävning av jordkabel. Såklart finns det regler för vad och hur vi får lov att göra. Det kallas markavtalsprocessen och kan utföras enligt två olika metoder: Servitutsavtal och ledningsrätt.

Vilken metod som väljs beror på arbetets storlek och när det är tänkt att utföras. 

Servitutsavtal

Servitutsavtalet skrivs in i fastighetsregistret och ger oss rätt att ha en ledning eller anläggning på fastigheten. Den reglerar också vad vi får lov att göra och att vi måste ersätta alla eventuella skador som arbetet kan ge upphov till.

Ledningsrätt

I denna metod prövar Lantmäteriet som opartisk myndighet vår ansökan om att få utföra byggnationen. De bevakar också fastighetsägarnas intresse. Metoden används framförallt i större projekt. Ledningsrättsförfarande har en längre handläggningstid än servitutsavtal.

Här nedanför kan du se hur processen för servitutsavtal fungerar:

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon