Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Anslut till Kraftringens elnät

När man vill nyansluta sig till elnätet så debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Denna engångsavgift beror på vilken storlek på huvudsäkring som du behöver samt avståndet till närmsta nätstation. Nedan finner du en tabell över våra anslutningsavgifter. Längst ner på denna sida hittar du en folder om hur du gör för att ansluta dig till vårt elnät.

Finns det redan el framdragen till din tomt eller fastighet tar anslutningen ungefär 2-3 månader från att vi fått in föranmälan från din elinstallatör.

Behöver vi däremot göra arbeten utanför din tomt för att dra fram el tar det lite längre tid – allt från 3 månader upp till 1 år. Det beror på att det då kan behövas tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter. Även årstiden kan påverka arbetet, då exempelvis tjäle gör att det inte går att gräva.

Förändringar i befintlig anslutning som ändring av huvudsäkring, flytt av mätarskåp, återinkoppling eller bortkoppling tar ungefär 2-3 månader från att föranmälan kommit in till oss. En tillfällig elanslutning vid exempelvis nybygge eller event tar ungefär 1 månad.

Anslutningsavgifter

För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A

Anslutningsavgifter
Säkring

Zon 1 

0-200 m

Zon 2

200-600 m

Zon 3

600-1 200 m

16-25 A 28 200 kr 28 200 kr + 241 kr/m 124 600 kr + 519 kr/m
35-63 A 39 000 kr 39 000 kr + 253 kr/m Offert
80-125 A 57 500 kr Offert  
160 A 73 000 kr    
200 A 88 500 kr    
Över 200 A Offert    

Samtliga avgifter är exklusive moms.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken i tabellen ovan. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader. Kontakta en behörig elinstallatör för mer information.

Tillkoppling av frånkopplad servis

Har din anslutning varit frånkopplad upp till 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 000 kronor exklusive moms tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln finns kvar. Skulle den vara borttagen eller varit frånkopplad mer än 20 år utgår ny anslutningsavgift.

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning ska blanketten ”Bortkoppling av serviskabel” lämnas in till Kraftringen, se dokument längst ner på denna sida. Vi kommer då att ta ner mätaren och det kommer inte längre vara möjligt att använda el. Nedtagningen av mätaren kostar inget, se stycke ovan om återanslutning till elnätet för kostnader vid uppsättning. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av abonnemang är inte tillåtna.

Tillfällig elanslutning

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in.

För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid utgår en avgift på 5000 kronor exklusive moms (upp till 80A), 7000 kronor exklusive moms (mellan 80A-200A). Offert gäller för anslutningar över 200A. Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x ovanstående avgifter. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår för varje servis och bestäms för säkringskunder av servissäkringens storlek och avstånd till nätstationen. Varje juridisk fastighet skall ha var sin servis. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning samt vid ändring till större servissäkring. I anslutningsavgiften ingår kabel fram till leveranspunkten.

Det åligger kunden att ordna, bekosta och förlägga rör samt utföra håltagning för serviskabeln. Kraftringen anger förläggningssätt och sträckning.

Vid flyttning av serviskabel skall kunden betala Kraftringens kostnader för material och utfört arbete. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte.