Anslut till elnätet

När man vill nyansluta sig till elnätet så debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Denna engångsavgift beror på vilken storlek på huvudsäkring som du behöver samt avståndet till närmsta nätstation. Nedan finner du en tabell över våra anslutningsavgifter. Längst ner på denna sida hittar du en folder om hur du gör för att ansluta dig till vårt elnät.

Finns det redan el framdragen till din tomt eller fastighet tar anslutningen ungefär 2-3 månader från att vi fått in föranmälan från din elinstallatör.

Behöver vi däremot göra arbeten utanför din tomt för att dra fram el tar det lite längre tid – allt från 3 månader upp till 1 år. Det beror på att det då kan behövas tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter. Även årstiden kan påverka arbetet, då exempelvis tjäle gör att det inte går att gräva.

Förändringar i befintlig anslutning som ändring av huvudsäkring, flytt av mätarskåp, återinkoppling eller bortkoppling tar ungefär 2-3 månader från att föranmälan kommit in till oss. En tillfällig elanslutning vid exempelvis nybygge eller event tar ungefär 1 månad.

Anslutningsavgifter

För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A

Anslutningsavgifter fr.om 2023-04-01 exkl. moms  
Säkring

Zon 1

0-200 m

Zon 2

200-600 m

Zon 3

600-1 200 m

Zon 4

1 200-1 800 m

16-25 A

35 500 kr

35 500 kr + 305 kr/m 157 500 kr + 727 kr/m 593 700 kr + 421 kr/m
35-63 A

46 500 kr

46 500 kr + 348 kr/m Offert
80-125 A

69 000 kr

Offert  
160 A

86 500 kr

   
200 A

98 500 kr

   
Över 200 A

Offert

   

Samtliga avgifter är exklusive moms.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken i tabellen ovan. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader. Kontakta en behörig elinstallatör för mer information.

Tillkoppling av frånkopplad servis

Har din anslutning varit frånkopplad upp till 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 000 kronor exklusive moms tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln finns kvar. Skulle den vara borttagen eller varit frånkopplad mer än 20 år utgår ny anslutningsavgift.

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning ska blanketten ”Bortkoppling av serviskabel” lämnas in till Kraftringen, se dokument längst ner på denna sida. Vi kommer då att ta ner mätaren och det kommer inte längre vara möjligt att använda el. Nedtagningen av mätaren kostar inget, se stycke ovan om återanslutning till elnätet för kostnader vid uppsättning. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av abonnemang är inte tillåtna.

Tillfällig elanslutning

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in.

För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid utgår en avgift på 5000 kronor exklusive moms (upp till 80A), 7000 kronor exklusive moms (mellan 80A-200A). Offert gäller för anslutningar över 200A. Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x ovanstående avgifter. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår för varje servis och bestäms för säkringskunder av servissäkringens storlek och avstånd till nätstationen. Varje juridisk fastighet skall ha var sin servis. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning samt vid ändring till större servissäkring. I anslutningsavgiften ingår kabel fram till leveranspunkten.

Det åligger kunden att ordna, bekosta och förlägga rör samt utföra håltagning för serviskabeln. Kraftringen anger förläggningssätt och sträckning.

Vid flyttning av serviskabel skall kunden betala Kraftringens kostnader för material och utfört arbete. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte.

Gör en förfrågan om anslutningsindikation

För att kunna gå vidare med din förfrågan behöver vi samtliga uppgifter i formuläret . Vi har som målsättning att kontakta dig inom fyra veckor. Det kan dock ta lite längre tid vid perioder med många förfrågningar.

Väljer ni att gå vidare efter att ha fått svar på anslutningsindikationen blir nästa steg att ansöka om en nätutredning.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon