Stäng stäng ikon

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Vår kundservice har för närvarande inte mer information och vi väntar på mer detaljer. Svarstiderna på telefon och mail är mycket långa just nu. Vi tackar för din förståelse och tålamod.

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Kundservice har inte mer information just nu, inväntar detaljer. Svarstiderna är tyvärr långa just nu. Tack för ditt tålamod.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Aktuella gasnätsavgifter

För att gasen ska kunna transporteras hem till er betalar ni en nätavgift till den som äger gasledningen. Er gasnätavgift består av en fast avgift per år och en överföringsavgift per kWh. Er totala kostnad beror på hur mycket ni förbrukar.

Gasnätsägare, precis som elnätsägare, kan man inte välja utan blir tilldelad beroende på var man bor. Energimarknadsinspektionen granskar att gasnätsägarna sköter sitt uppdrag, att gasnätavgifterna är skäliga och att nätet håller hög kvalitet. 

Kategoriindelning

Vilken kategori er bostadsrättsförening tillhör bestäms främst av er årliga förbrukning samt er effekt.

Priskategorier gasnät
Kategori Årlig förbrukning Effekt
A Över 3000 MWh  
B 300 - 3000 MWh Minst 200 Kw
C1 50 - 300 MWh Under 200 Kw
C2 Upp till 50 MWh Under 50 Kw
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2021-01-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

A 2 760 0,1 25,90 5,60
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2021-05-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

B 700 10   10,55
C1 322,40     16,64
C2 130,40     20,80

Har ni några frågor?

Kontakta er personlige säljare om ni har några frågor. Har ni ingen personlig säljare, slå en signal till kundservice på 020-32 61 00 så ordnar vi det.