Gashandelspriser, avtalstyper och avtalsvillkor för bostadsrättsföreningar

Informationen på den här sidan gäller företag med en årsförbrukning upp till 100 000 kWh. Förbrukningen finns lätt att hitta på en tidigare faktura.

Har ni en årsförbrukning på mindre än 100 000 kWh? Då går det bra att teckna ett gashandelsavtal direkt här på webben. Vid en högre förbrukning är ni välkomna att kontakta en av våra säljare.

Vårt produktutbud i rådande marknadssituation

Med anledning av den fortsatt ansträngda marknadssituationen har Kraftringen beslutat att tillfälligt anpassa produktutbudet för nyteckning av avtal. Vi utvärderar utvecklingen kontinuerligt för att säkra bästa möjliga avtal för dig som kund.

Gashandelspriser

Alla priser i prislistan är i öre/kWh. Månadsavgift på 36 kr tillkommer. Totalpriserna inkluderar förutom gaspriset också nu gällande skatt. Skatten (energi + koldioxid) är i dagsläget 37,39 öre/kWh och ändras varje månad. Beroende på gasens kvalitet kan värmevärdet ändras. Tänk på att nätavgifter tillkommer och faktureras av er nätägare. 

Gashandelspriser - Biogas 
Avtalsformer Nettopris Totalpris
*Rörligt med bindningstid, 1 år 93,37 (Maj 2023) 130,76

*Rörligt gaspris ändras varje månad.

Nätavgifter tillkommer och faktureras av nätägaren.

Avtalsformer

Rörligt pris med bytesrätt

Priserna ändras varje månad och kan både gå upp och ner. Med bytesrätt kan du när som helst under avtalsperioden välja att byta till avtalsformen fast pris hos oss.

Anvisningspris för gasavtal

Anvisningspris innebär att du får gas i en ny bostad, även om du inte tecknat ett gasavtal. Tecknar du inte ett gasavtal när du flyttar är det därför varje gasnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett gashandelsbolag och du får då ett så kallat anvisningspris.

Från och med den 1 jan 2022 kommer Kraftringens Anvisningspris vara ett rörligt pris som ändras varje månad. Priset består av Kraftringens inköpspris för biogas inkl. inköpskostnader. På gaspriset tillkommer 18 öre/kWh (22,50 öre/kWh inkl. moms). Därutöver tillkommer en månadsavgift på 45 kr inkl. moms. Anvisningspriset löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

Energiskatt biogas

För att uppfylla Skatteverkets krav fakturerar vi energi- och koldioxidskatten till dig men när du använder biogas kan du i många fall få återbetalning av dessa skatter. Du kan till exempel få återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på biogas och biogasol som du har förbrukat för uppvärmning, exempelvis när du värmer upp ugnar eller fastigheter. Ansökan görs kvartalsvis vid Skatteverkets e-tjänst.

Aktuell information om energiskatter och hur återbetalning går till kan du alltid hitta på Skatteverkets webbplats.

Ansökan om återbetalning av skatt på el och bränsle som du förbrukat i din verksamhet görs i Skatteverkets e-tjänst Punktskatt – återbetalning.

I e-tjänsten registrerar du din återbetalningsansökan med e-legitimation. För att få ansöka för ett företag ska du vara behörig firmatecknare eller ombud för återbetalning av punktskatt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon