Framtidssäkrade 70 radhus i Lund

Vagnmakaren är en trevlig samfällighetsförening på Nilstorp i södra Lund. I föreningen ingår totalt 70 radhus byggda i mitten på 70-talet. För ett tag sedan började de boende misstänka ett läckage i det halvsekelgamla värmesystemet. Efter att ha försökt lokalisera läckan på egen hand valde man att kontakta Kraftringen.

Svårhittad läcka

Den tekniska livslängden för rören hade passerats och kunden misstänkte en speciell sträcka på de markförlagda värmekulvertledningarna som grävdes upp, bara för att konstatera att läckan inte fanns där.

Kraftringens roll i projektet

För att grundligt utreda orsaken till problemet valde vi att utföra  termografering (värmefotografering) och marktemperaturmätningar under jord. Då upptäcktes att risken för nya läckor var överhängande och lösningen blev en kombination av olika åtgärder:

  • Byte av samtliga ledningar i mark och ventiler, kallvatten, varmvatten och cirkulationsledningar
  • Nya sträckningar och möjlighet till sektionsvisa avstängningar
  • Allmän översyn av värmesystemet
  • Installation av tekniskt vatten
  • Optimering av styrning och drift
  • Förberedelse laddstolpar/laddlösning
  • Ny lekplats!

Från misstänkt läcka till ett kostnadseffektivt och framtidssäkrat energisystem

Genom en väl genomtänkt design av hela energisystemet kunde vi hjälpa våra kunder att optimera värmesystemet och därmed säkra ett jämnt och behagligt boendeklimat i samtliga 70 radhus. 

Vagnmakaren
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon