Vad är en ursprungsgaranti? Så fungerar ursprungsmärkning av el

Det är många som undrar över det här med ursprungsmärkning av el och det är inte konstigt. Det är viktigt att veta var elen vi använder kommer från, och vilken inverkan den har på vår miljö.

Elnät

Var köper ni på Kraftringen er el?

Vi, precis som alla andra elhandelsbolag i Sverige, köper vår el på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Här säljs och köps merparten av den el som produceras i de nordiska länderna. Även andra länder har möjlighet att handla här. Den el som säljs på Nord Pool är en blandning, en elmix, som består av all den el som produceras. Elmixen består alltså av el producerad av förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft.

Varför mixas all el?

Rent fysiskt går det inte att separera elen i ledningarna. Det finns bara ett enda elnät, från produktionskällan fram till dig som slutkund.

Alternativet hade varit två separata elnät: Ett elnät för förnybara energikällor och ett för all övrig el. Detta är inte möjligt, varken praktiskt eller ekonomiskt. Det elnät som finns idag kostar redan miljardsummor i investeringar och underhåll och av nödvändighet blandas därför all el i en mix.

Om allt mixas - hur kan jag då veta att just min el är fossilfri eller förnybar?

Systemet med ursprungsgarantier har skapats för att du som konsument ska kunna vara säker på att den el som du tecknat avtal för har det ursprung du valt – men det innebär inte per automatik att den el som kommer ur ditt eluttag är producerad av fossilfria eller förnybara energikällor. 

Ursprungsgarantierna redovisar hur elen har producerats. När vi på Kraftringen (och andra elhandelsbolag) köper och använder ursprungsgarantier så räknas den mängden el bort från den totala elmixen. Ursprungsgarantier gör att du kan köpa spårad el från exempelvis vattenkraft eller vindkraft.

Elhandelsbolag som inte erbjuder ursprungsgaranterad el säljer resterande elmix som består av ett blandat ursprung. Du kan läsa mer om lagen om ursprungsmärkning hos Energimarknadsinspektionen.

Ursprunget och miljöpåverkan för vår el under 2022

Diagram_för_2022_Kraftringen.png

  • Diagram 1: Elens ursprung för kunder utan miljötillval – dvs företags- och BRF-kunder.
  • Diagram 2: Elens ursprung för Kraftringens privatkunder samt för våra företags- och BRF-kunder med miljötillval
  • Diagram 3: Vår samlade elförsäljning
  Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3
CO-utsläpp, g/kWh 467,62 0,00 42,46
Kärnavfall, g/kWh 0,000760 0,00 0,000069

I ovanstående tabell visas information om vilken miljöpåverkan som skett i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kilowattimme. Miljödata presenteras baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Nedan illustreras några exempel på vilka direkta koldioxidutsläpp du som kund har beroende på om du har eller inte har ett miljötillval baserat på ovanstående koldioxidutsläpp.

 

Koldioxidutsläpp med miljötillval (kg koldioxid

Koldioxidutsläpp utan miljötillval (kg koldioxid)

Lägenhet 
(2 500 kWh/år)
0 1 169

Villa
(5 000 kWh/år)

0 2 338

Villa elvärme
(20 000 kWh/år)

0 9 352

NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan under närmast föregående kalenderår (EU:s direktiv 2003/54/EC).

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon