El till din förening!

Kraftringen har som mål att verka för en hållbar energiförsörjning. Som en del av det arbetet erbjuder vi idag enbart fossilfri el.

Vilka energislag räknas som fossilfria?

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. I de flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, kommer energin ursprungligen från solen. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en dag att slockna, men detta är så långt i framtiden att det knappast är relevant för människan.

Fossila bränslen är kol, olja och naturgas. Dessa förnyas visserligen men under en väldigt lång tid; många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas.

Kärnkraft räknas vanligtvis inte heller som förnybart, däremot som fossilfritt, eftersom den baseras på ändliga resurser i form av uran. Koldioxidutsläppen från kärnkraft är låga under hela livscykeln men det använda radioaktiva kärnbränslet medför att de finns behov av att skydda allt levande från kärnkraftsproduktionens restprodukter i mycket, mycket lång tid framöver.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier (Lag 2010:601 om ursprungsgarantier för el). Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

Hur vet jag att inte samma el säljs om och om igen?

När elleverantören har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder, ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Vilken roll har myndigheterna?

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier. Energimarknadsinspektionen ansvarar för ursprungsmärkning av el.

Det här gör Energimyndigheten:

  • Prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier
  • Utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier
  • Ger löpande information om ursprungsgarantier
  • Utfärdar ursprungsgarantier
  • Tilldelar ursprungsgarantikonto i CESAR till de aktörer som inte har det
  • Publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier

Det här gör Energimarknadsinspektionen:

  • Utövar tillsyn av ursprungsmärkning av el

Visst får jag samma el som grannen i alla fall?

Oberoende av klockslag och årstid, kommer den fysiska elen i dina uttag alltid komma från närmaste kraftverk. Elförsäljning handlar alltid om avtal och ekonomiska transaktioner, inte om fysisk elöverföring. Den el du har i ditt elavtal är den elen du stöttar.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon