Funderar du på att köpa solceller?

Köpa solceller

När du köper solceller till din fastighet bidrar du till produktionen av förnybar energi på ett konkret, långsiktigt och hållbart sätt. Du som väljer att köpa solceller genom Kraftringen väljer en enkel väg till att bli din egen energiproducent.

I filmen förklarar vi det viktigaste du behöver veta om solceller. 

När du väljer att köpa solceller genom oss finns vi med dig hela vägen

  • Vi bedömer om din fastighet lämpar sig för solceller och föreslår en lösning som motsvarar dina behov.
  • Vi hjälper dig när du ska söka bygglov, solcellstöd eller göra ROT-avdrag för installationen.
  • Vi levererar miljöcertifierade solceller av hög kvalitet, med långa garantitider.
  • Vi installerar solcellerna på ditt tak.
  • Vi kopplar din solcellsanläggning till elnätet.
  • Vi köper överskottet av din solel som du inte kan använda själv. 

Solcellsanläggningar har en lång livslängd, 30-40 år. Därför är det viktigt att köpa solceller av en leverantör och samarbetspartner som du kan räkna med under lång tid framöver. Kraftringens generösa garantier och trygghetsavtal utgör fördelar för dig som vår kund och blivande solelsproducent. Genom att producera din egen el försäkrar du dig om tillgång till billig och ren energi under lång tid framöver.

När du väljer att köpa dina solceller av Kraftringen blir solenergi ett enkelt och solklart val.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]