Strömby och Påryd

Kraftringen vädersäkrar elnätet från Strömby till Påryd för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. Projektet beräknas klart under våren 2018 och ger då förbättrad leveranssäkerhet för Påryds samhälle och för 39 kunder längs sträckan.

Arbetet innebär att vi ersätter cirka 6 kilometer luftledning i högspänningsnätet med nergrävd markkabel. Detta gör elnätet mindre känsligt för väder och vind och minskar risken för strömavbrott.

Vi byter också ut äldre utrustning genom att ersätta 3 stycken befintliga transformatorstationer mot 3 nya markstationer som är anpassade för de nya förutsättningarna.

Etablering och start av arbetet i fält påbörjas under andra halvan av december 2017.

Här kan du se en karta över det berörda området

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon