Med intelligent energistyrning får ni kontroll och sänker era fjärrvärmekostnader

Vill ni minska era fjärrvärmekostnader snabbt och enkelt? Har ni ojämn temperatur inomhus? Då borde ni satsa på vår tjänst Smart Energistyrning och få lägre energikostnad och jämnare inomhustemperatur.

Vår tjänst Smart Energistyrning mäter och analyserar kontinuerligt både väder och vind, primär- och sekundärsidan i fjärrvärmecentralen samt beteendemönster bland boende via tappvarmvattenuttag och inomhustemperaturer. Med Smart Energistyrning tar vi hänsyn till betydligt fler parametrar än bara utomhustemperatur. 

Intelligent energistyrning handlar om att ta kontroll. Genom att kontinuerligt mäta och analysera värden, kan vi optimera och anpassa värmesystemet efter rådande förhållanden. Som kund får ni ökad komfort till lägsta kostnad.

Detta ingår:

  • Daglig tillsyn
  • Kundsupport
  • Löpande energiuppföljning
  • Årsrapport
  • Egen inloggning med visualisering

Fördelar med Smart Energistyrning

  • Krävs endast en enklare installation på er befintliga utrustning.
  • Låg investeringskostnad med en ROI på ca 1 år.
  • Ni får bra rapporteringsunderlag till styrelsen.
  • Lägre driftkostnader ger ett högre värde på fastigheten.
  • Egen inloggning där ni kan följa er energibesparing och ert inomhusklimat med temperaturer i lägenheterna.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon