Stäng stäng ikon

Svarstiderna hos kundservice är tyvärr långa just nu. För info om elpris-kompensation se här.

Svarstiderna hos kundservice är tyvärr långa just nu. För info om elpris-kompensation se här.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Bioolja från trädbränsle

Mellan november 2018 och juni 2021 pågick ett projekt i Kraftringens anläggning Örtoftaverket där vi, tillsammans med Lunds tekniska högskola och Karlstads universitet utvärderade möjligheterna att utvinna bioolja i den befintliga kraftvärmeproduktionen. Projektet delfinansierades av Energimyndigheten och har nu publicerat en slutrapport.

Bioolja kan ersätta fossila bränslen i såväl uppvärmningssyfte som drivmedel, kemikalier och plast. I dagsläget råder ett stort underskott på inhemsk produktion av bioolja. Kan pyrolys av restprodukter från skogsindustrin vara ett steg på vägen mot lägre klimatpåverkan?

Resultaten från arbetet presenterades i ett direktsänt webbinarium den 9 september 2021 som du kan se längre ner på den här sidan.

Program

Bioolja från befintliga kraftvärmeverk – introduktion av projektet och forskargruppen. Lovisa Björnsson, LTH Lunds universitet
- Örtoftaverket och förutsättningar för pyrolysoljeproduktion. Peter Ottosson, Kraftringen
- Produktionskapacitet och integreringsmöjligheter. Christer Gustavsson, Karlstad Universitet
- Uppdaterad regional biobränslepotential. Pål Börjesson, LTH Lunds universitet
- Hur påverkas energiutbyten och växthusgasemissioner? Lovisa Björnsson, LTH Lunds universitet
- Upparbetning av pyrolysolja. Jörgen Samuelsson, Karlstad Universitet
- Uppgradering till transportbränsle. Malin Pettersson, LTH Lunds universitet
- Sammanfattande reflektioner och kommentarer
- Öppet för frågor