Vädersäkring i Köinge

Vädersäkring i Köinge

Vi arbetar sedan 2012 med att vädersäkra elnätet runt Köinge för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. Projektet består av fyra delprojekt och beräknas vara helt klart under 2017.

Arbetet innebär att vi ersätter totalt ca 11 mil oisolerad luftledning i högspänningsnätet och nästan lika mycket i lågspänningsnätet med nergrävd markkabel. Vi ersätter dessutom ca 60 stycken gamla stolptransformatorer med nya moderna nätstationer på marken. Detta gör att elnätet blir mindre känsligt för väder och vind och minskar risken för strömavbrott.

När projektet är klart har vi ett elnät som inte bara är mindre känsligt för yttre påverkan utan dessutom kan få strömförsörjning från flera håll. Det gör det möjligt att göra omkopplingar vid eventuella strömavbrott och på så vis minska avbrottstiden.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]