Vädersäkring i Kättilsmåla

Kättilsmåla

Vi arbetar just nu med att vädersäkra elnätet runt Kättilsmåla för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. Projektet beräknas klart under våren 2017 och ger då förbättrad leveranssäkerhet för 256 stycken kunder.

Arbetet innebär att vi ersätter cirka 8 kilometer oisolerad luftledning i högspänningsnätet (10kV) med cirka 12 kilometer nergrävd markkabel. Dessutom kommer oisolerade luftledningar i lågspänningsnätet (400/230V) att bytas ut mot antingen markkabel eller så kallad hängkabel som är en typ av isolerad kabel i stolpe. Detta gör elnätet mindre känsligt för väder och vind och minskar risken för strömavbrott.

Vi byter också ut äldre utrustning genom att ersätta 12 stycken befintliga transformatorstationer i stolpar mot 17 stycken nya, moderna markstationer som är anpassade för de nya förutsättningarna.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]