Vi investerar för en tryggare elleverans

Kraftringens investeringar i elnätet

För att ge dig som kund en trygg och pålitlig elleverans gör vi varje år stora investeringar för att förbättra och underhålla våra elnät. Totalt har vi cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas. Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.

De senaste årens stormar har visat att investeringstakten behöver öka ytterligare för att vi ska kunna upprätthålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder. Därför har vi tagit ett krafttag och tidigarelägger alla våra vädersäkringsprojekt. Det innebär att vårt elnät kommer att vara vädersäkrat under år 2020.

Vädersäkringen betyder att all väderkänslig luftledning i skogsterräng byggs om för att minska risken för strömavbrott. Totalt kommer 56 mil oisolerad luftledning att byggas om, varav 40 mil högspänning och 16 mil lågspänning. Det innebär en satsning på drygt en miljard kronor totalt i investeringar och underhåll under perioden 2017-2020.

I de flesta fall ersätts de oisolerade luftledningarna med isolerad kabel i mark (jordkabel) eller i stolpe (hängkabel). Fördelarna är att elnätet blir mycket mindre känsligt för yttre påverkan som väder och vind. I områden med mycket bergig eller stenig terräng är jordkabel inte alltid ett alternativ. Här används istället hängkabel för att göra elnätet mindre sårbart. En hängkabel är en isolerad kabel som istället för att grävas ner i marken hängs upp i elstolpar på liknande sätt som en luftledning. Skillnaden är att den tål både fallande träd och att ramla ner på marken utan att det blir strömavbrott.

Utöver att ersätta luftledning med jord- eller hängkabel bygger vi också om och förnyar många av våra transformatorstationer. Dessa stationer är hjärtat i elnätet och en viktig del i en trygg elleverans.

Nedan hittar du mer information om våra investeringsprojekt de närmaste åren. 

Våra större investeringar i elnätet just nu


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]