Rörligt elpris

Rörligt elpris

Rörligt elpris är, precis som det låter, rörligt och följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Där sätts priserna timme för timme, dygnet runt, året runt. Det som är grunden för ditt rörliga elpris är medelpriset för varje kalendermånad. Detta innebär att priset inte fastställs förrän månaden är slut. Vi tillämpar så kallat volymvägt månadsmedelpris vilket innebär att vi tar hänsyn till när under månaden som elen används. På detta sätt speglar priset efterfrågan på el bättre.

Det rörliga elpriset ändras varje månad och kan svänga en hel del från månad till månad. Om man har denna avtalsform, måste man vara beredd på att priserna kan bli högre då och då. Överlag är ett rörligt elpris billigare än ett fast. Vanligtvis är rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar.

Rörligt elpris passar till exempel dig som har koll på vad som händer på elmarknaden och har utrymme i din ekonomi för att ta lite risker med ett elpris som kan gå både upp och ned månad för månad.

Rörligt elpris har ingen bindningstid utan löper på så länge du vill ha det. Uppsägningstiden är en månad. 

Fördelar med Rörligt elpris

  • Flexibelt – ditt elpris följer marknaden
  • Generellt sett billigare än ett fast pris
  • I vårt elpris ingår alltid 100 % el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränslen utan extra kostnad
  • Om du väljer Rörligt pris med bytesrätt kan du när som helst byta till ett annat avtal
  • Du kan göra ett extra miljöval 

Möjliga tillval

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]