Anvisningspris

Anvisningspris är den avtalsform du får om du inte gör något aktivt val av elavtal hos oss. Anvisningspriset baseras på priserna på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Priset har en inbyggd trögrörlighet, vilket gör att priset bara ändras några få gånger om året.

Anvisningspriset löper tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid. Du kan byta till en annan avtalsform om du vill. 

I vårt elpris ingår alltid 100 % el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränslen utan extra kostnad.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]