Till startsidan
Translate

Årsstämma

Varje år håller vi en årsstämma där ägarna fattar viktiga beslut. På denna sida samlar vi all information kring årsstämman – till exempel program och protokoll från vår senaste årsstämma.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april, klockan 17.30 i Lund.

Valberedning

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter till ett ägarforum. Ägarforumet har bland annat att fullgöra de åtagande som enligt Svensk Kods regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Kraftringen regleras i aktieägaravtalet. Ägarna utser ombud som på års- och bolagsstämma röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse, som i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige.

Revisorer

Årsstämman 2014 har, för perioden fram till årsstämma 2017, valt revisionsbolaget Ernst & Young, med Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor.

Den 4 november 2013 bytte Lunds Energikoncernen AB (publ) namn till Kraftringen Energi AB (publ). En del av dokumenten har därmed Lunds Energikoncernen som avsändare.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]