Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Examensarbeten på Kraftringen

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? Vi tar emot ex-jobbare inom flera olika områden. Här kan du inspireras av några förslag på möjliga exjobb men också se några av de arbeten som redan har genomförts.

Lämna en intresseanmälan för exjobb.

Förslag på möjliga examensarbeten

Marknadsanalys av Kraftringens prismodeller
 • Analys  av kunders priskänslighet och förändringsbenägenhet
 • Från statisk prissättning till dynamiskt fjärrvärmepris (timvärde, dygnstemp, marginalpris efter produktion)
 • Finns det ett intresse hos våra större kunder att Kraftringen erbjuder ett dynamiskt fjärrvärmepris?
 • Vad är intresset av att installera styrsystem hos kund för att kunna reagera på fjärrvärmepriset genom laststyrning?
 • Vilka ekonomiska incitament krävs för att kunden skall välja fjärrvärme istället för värmepump?
Livscykelkostnadskalkyl över LTDH och konventionell fjärrvärme i Brunnshög
 • I fjärrvärmebranschen tittar man nu på hur man kan bygga och driva fjärrvärme vid lägre systemtemperaturer. I Brunnshög i Lund byggs just nu världens största lågtempererade fjärrvärmenät.
 • Hur ser livscykelkalkylen (LCA & LCC) ut för fjärrvärmebolaget om man bygger konventionell fjärrvärme jämfört med lågtempererad fjärrvärme över en livstid?
 • Vilka parametrar bör ingå i en så kallad livcykelkostnadskalkyl (LCC & LCA)?
 • Hur ska framtida kostnader värderas?Vilka parametrar ger mest utslag i en känslighetsanalys
Prosumenters påverkan på nätet
 • Det sker en viss branchglidning inom energibranschen: Från att traditionellt både generera och leverera energi till att endast bli en energidistributör. Energin genereras ute hos kund, energinätverk skapas med delning av energi (fjv/fjk/el) mellan fastigheter.
 • Ligger framtiden i energibranschen att frångå storskaliga system till en mer decentraliserad produktion där lokala energisystem installeras hos kund som tillåter energidelning mellan fastigheter?
 • Vilka nya affärsmöjligheter skapar det?
 • Netsim modeller: Hur påverkar ett ökat antal prosumenter vårt nät?
 • Finns det delar av vårt nät där det är särskilt fördelaktigt med prosumenter? Bör vi ha en prismodell som speglar detta?
 • Finns det en nytta hos Kraftringen att uppmuntra småskalig försäljning av överskottsvärme i kritiska delar av vårt nät t.ex solfångare i våra kritiska punkter?
Visualiseringslösningar
 • Visualisering av olika kartor (ex solcellskartor, laddkartor etc)
 • Koppla kartorna till kundbehov
 • Formatet för hur det kan se ut är flexibelt

Tidigare genomförda ex-jobb på Kraftringen

Kraftringen-appen 2.0

Program: Medicin och teknik

Uppdrag: Utvärdera Kraftringens befintliga app samt Mitt Kraftringen och lämna ett förslag på hur en ny app till våra privatkunder skulle kunna se ut för att underlätta kundkommunikation.

Värmedrivna vitvaror

Program: Ekosystemteknik

Uppdrag: Skulle man kunna använda fjärrvärme till värmedrivna vitvaror i stadsdelen Brunnshög i Lund? Området kommer ha ett överskott på värme (från MAX IV och ESS) men underskott på lokalt producerad el. Då kommunen planerar att Brunnshög ska vara självförsörjande på energi var detta en intressant teknisk lösning.

Legionellaproblematik i tappvarmvattensystem

Program: Ekosystemteknik

Uppdrag: Identifiera och analysera den problematik som uppstår när man sänker temperaturen i fjärrvärmenätet och därmed kan öka risken för att legionellabakterier kan få fäste i tappvarmvattensystemet. En temperatursänkning skulle medföra stora energibesparingar.

Solel på Solbjer

Program: Teknisk Fysik

Uppdrag: Tekniskt och kommersiellt perspektiv på möjligheter för solceller på första byggetappen av Brunnshög. Olika förslag togs fram i samarbetet med kommunen och de tilltänkta byggherrarna.

Eleffektbehov i Lund

Program: Maskinteknik

Uppdrag: Analysera eleffektbehovet och eventuella flaskhalsar i Lunds elnät. Vilken dag hade störst effektbelastning? Går det att koppla effektbelastningen till utomhustemperaturen? Vad kan man isåfall göra åt det?

Händer som håller träflis