Lång väntetid i Kundservice just nu

Info om elpriskompensationen finns här