Försäkringskassan betalar ut nytt elstöd under våren

Nytt elprisstöd ska betalas ut under våren av Försäkringskassan. Det gäller hushåll och dödsbon i hela Sverige. Ersättningen är 80 procent av din totala förbrukning under november och december 2022. 

Det första elprisstödet, omfattade elområde 3 och 4, har under februari och mars 2023 betalats ut av Försäkringskassan till privatpersoner. Eftersom elpriset fortsatte att vara högt under november och december 2022 beslutade regeringen om ett nytt stöd där privatpersoner i alla Sveriges elområden ingår. Även dödsbon har rätt till ersättning. 

När får jag elstödet? 

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått uppdraget att göra det möjligt att sköta utbetalningen till de berörda hushållen. Det vi vet är att:  

 • Det ska utbetalas under våren, men exakt när detta elprisstöd betalas ut finns det i dagsläget inget datum för. 
 • Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen. 
 • Det sker automatiskt, du behöver inte göra någon form av ansökan. 
 • Utbetalningen sker som förra gången genom det konto du har anmält i Swedbanks kontoregister. Läs mer om det här 

Hur räknar jag ut mitt elstöd? 

Du kan redan nu räkna ut hur mycket du beräknas få tillbaka, trots att det inte är klart när det sker.  

Din ersättning baseras på hur hög din elförbrukning var totalt under november och december 2022. Stödet är 80 procent av din totala förbrukning och ersättningsnivån varierar beroende på i vilket elområde du tillhör. Det finns ännu inget beslut om huruvida företag kommer att omfattas av det nya elprisstödet. 

Elstöd per elanläggning och elområde: 

Stödet går till det personnummer eller samordningsnummer som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 (den så kallade brytpunkten). 

Du får elstöd för 80 procent av den el du förbrukade under november och december 2022, som inte överstiger 18 000 kWh 

Så här kan du räkna ut hur mycket stöd du får 

Ta reda på din totala elförbrukning i kWh för november och december 2022. Du kan hitta den på webben i “Mitt Kraftringen”, i appen eller på din faktura. 

Använd denna summa ”Elförbrukning i kWh” i nedanstående uträkningsmodell. Som kund i Kraftringens elnät tillhör du elområde 4 och får då 1,29 kr per kWh i stöd. 

 • Elområde 1: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 0,90 kr. 
 • Elområde 2: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 0,90 kr. 
 • Elområde 3: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 1,26 kr. 
 • Elområde 4: Elförbrukning i kWh* x 0,8 x 1,29 kr  

Exempel: 

Ett hushåll har haft en total förbrukning på 5 000 kWh under perioden november–december 2022. Då blir elstödet: 

 • Elområde 1 - 3 600 kronor  
 • Elområde 2 - 3 600 kronor 
 • Elområde 3 – 5 040 kronor 
 • Elområde 4 - 5 160 kronor  

Ladda ner appen och håll dig uppdaterad!  

Appen gör att du har koll på spotpriser, din förbrukning och kan styra dina smarta hem-produkter. Du får tillgång till fakturan samma dag som vi skickar ut den, plus att du kan läsa om aktuella händelser och få andra energirika tips. Så ladda hem appen redan i dag! 

Länkar  

Regeringen 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/reglering-pa-plats-for-utbetalning-av-elstod-till-hushall-i-hela-sverige/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/elstod-hushall/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/ 

Försäkringskassan 

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod 

https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2023-03-09-nytt-elstodsuppdrag-till-forsakringskassan 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon