Regeringen vill minska gasprisets inverkan på kundernas elkostnad

Under dagens pressträff med statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterades ett förslag med syfte att gaspriset inte ska kunna inverka på det europeiska elpriset. På så sätt ska svenska hushåll och företag få lägre elpriser.

Regeringen vill att elpriserna på Europas elmarknad ska frikopplas från gaspriserna, som nu är otroligt höga. I dagsläget finns det en stark koppling mellan dessa priser, vilket driver upp elpriset. Med det nya förslaget kommer elpriset troligen sjunka i jämförelse med dagens prissättning.

Regeringen planerar att presentera sitt förslag under mötet för EU:s energiministrar den 9 september. Sverige vill arbeta tillsammans med EU:s medlemsstater för att få fram ett snabbt beslut om reformen som ska resultera i lägre elpriser.

Orsaken till höga gaspriser

Under ett det senaste året har Ryssland använt sina gastillgångar för att driva ett så kallat energikrig mot Europa. Detta påverkar även Sverige och vårt elpris - och då främst i södra Sverige. Orsaken är att elmarknaden i södra Sverige är kopplad till Europa och som i sin tur är beroende av gas.

Ringhals 4 och Forsmark 1

Energiläget kan bli mycket ansträngt den närmaste tiden för Sverige, med hänsyn till veckans information att kärnkraftverket Ringhals 4 förblir stängt i ytterligare tre månader samt att Forsmark 1 har en planerad revision med start i september. Dessa två faktorer medför en påverkan på redan höga elpriser. Revisionen i Forsmark 1 är planerad sedan länge och kan inte senareläggas.

Högkostnadsskydd

I veckan presenterade regeringen också ett högkostnadsskydd till hushåll och företag som får höga elkostnader på grund av höga elpriser. Högst priser blir det fortsättningsvis i södra Sverige, vilket gör att företag, hushåll, brf:er och föreningar kommer kompenseras med högkostnadsskyddet. Fokus i föreslaget är att elpriset per kilowattimme ska hållas tillbaka, och inte att hela kostnaden ska kompenseras. Allt för att främja och motivera till energieffektivisering.

Högkostnadsskyddet är en återbetalning och inte ett bidrag. Det bekostas inte heller av skattemedel, utan av redan inbetalade medel till Svenska Kraftnät - så kallade flaskhalsintäkter. Enligt nuvarande prognos uppgår de till 90 miljarder kronor för år 2022 och 2023.

Oavsett pris och förbrukning måste vi alla bidra med att minska elförbrukningen och energieffektivisera för att mildra effekterna av den nuvarande situationen på elmarknaden.

Elproduktionen i Sverige

Under pressträffen betonades också att elproduktionerna i Sverige ska maximeras. All elproduktion som är möjlig ska finnas tillgänglig på den svenska marknaden och det finns även tankar på att vidta alla tänkbara åtgärder för att öka Sveriges elproduktionen.

Klicka för att gå direkt till regeringens pressmeddelande.

Läs mer om regeringens pressträff den 31 augusti om högkostnadsskydd för elpriser.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon