Se över kravet på karantän för driftpersonal inom samhällsviktig verksamhet

Smittspridningen av coronavirus har nått nya rekordhöga nivåer när nu omikron är den dominerande varianten i Sverige. För Kraftringen som bedriver flera samhällsviktiga funktioner så är det ett ansträngt läge till följd av pandemin i flera delar av verksamheten. Hög sjukfrånvaro, kollegor i karantän på grund av smittade hushållskontakter och svårt att få tid för testning påverkar verksamheten. För att möta denna utveckling vill Kraftringen att viss driftpersonal ska kunna undantas från karantänsreglerna.

-Den senaste veckan har uppemot 20 % av personalen på våra värmeverk varit sjuka, det är med andra ord ett ansträngt läge. Med tanke på att folkhälsomyndighetens prognoser gör gällande att spridningen kommer öka de kommande veckorna så är vårt ensidiga fokus just nu att säkerställa el och värmeleveranserna i södra Sverige, avslutar Åsa Rosberg säkerhetschef på Kraftringen.

Tillsammans med energiföretagen vill nu Kraftringen att Folkhälsomyndigheten se över karantänsreglerna för viss driftstekniks personal.

-Jag är mycket tacksam för vår lojala personal som ställt upp så vi klarat senaste veckorna, trots ansträngt läge. Men att fortsätta så är inte hållbar arbetsmiljö. För att säkra el- och värmeförsörjning behöver vi därför omedelbart få beslut om att samhällskritisk driftpersonal kan undantas från nuvarande regler, enligt liknade system som finns för sjukhuspersonal. Det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta förse våra kunder med regional energi, nu när smittspridningen förväntas öka ännu mer, säger Patrik Schneider, produktionschef på Kraftringen

För mer information:

-Åsa Rosberg säkerhetschef på Kraftringen - 073 045 52 49

-Patrik Schneider produktionschef på Kraftringen – 076 102 26 24

- Den senaste veckan har uppemot 20 % av personalen på våra värmeverk varit sjuka, det är med andra ord ett ansträngt läge. Med tanke på att folkhälsomyndighetens prognoser gör gällande att spridningen kommer öka de kommande veckorna så är vårt ensidiga fokus just nu att säkerställa el och värmeleveranserna i södra Sverige, avslutar Åsa Rosberg säkerhetschef på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon