Utvecklingen i Ukraina och energipriserna

Det rörliga gaspriset som stigit mycket kraftigt sedan den inledda invasionen av Ukraina kommer att påverka månadsmedelpriset för gas i februari. Priset är ännu inte möjligt att fastställa då alla mätvärden inte är insamlade ännu. Den framtida utvecklingen är mycket svår att uttala sig om, situationen är mycket instabil. I dagsläget levereras fortsatt rysk gas in i det europeiska gasnätet, men situationen kan ändras mycket snabbt.

Gällande elprisutvecklingen har det regniga, milda och blåsiga vädret inneburit att priset på el per kWh i elområde 4 förmodligen blir det lägsta sedan i juli 2021 och betydligt lägre än i december och januari. Även gällande elhandel är det inte möjligt att kommunicera priser på grund av att insamlingen av mätvärden inte är klar. För närvarande är vindkraftsproduktion låg och i situationer med lite vind blir el producerad med gas i grannländerna till viss del även prissättande för det rörliga priset i södra Sverige. Elprisutvecklingen är mycket väderberoende och utvecklingen beror i stor del på hur temperatur och vindförhållanden utvecklas. Just nu ses inga långa perioder med kallt väder i prognoserna, men även här är det mycket svårt att se tydliga tendenser kring långsiktiga utvecklingen just nu.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon