Dags att nominera till Eslövs miljöpris 2021

Känner du någon som gjort en extra fin insats för miljön i år? Nu kan du nominera din favorit till Eslövs miljöpris 2021! Prissumman är på 10 000 kronor.

Miljöpriset delas ut av Eslövs kommun tillsammans med oss på Kraftringen och Skånska Dagbladet och kan gå till en privatperson, ett företag eller en organisation.

Vem som helst kan nominera. Senast den 20 november måste vi ha din nominering. Skicka in ditt förslag här!


Illustrationer 16 svenska miljömålen 

De 16 svenska miljömålen illustreras med 16 olika bilder. Illustration från sverigesmiljomal.se

Ordet ”Miljö” används vitt och brett, men vad inkluderar begreppet egentligen?

Miljö är ett samlingsnamn för allt som finns omkring oss. Det är ett system som består av berggrunden, luften och vattnet. Sverige som land har satt upp 16 miljömål som innefattar allt från frisk luft, giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap till begränsad klimatpåverkan.

Enligt Sveriges Miljömål är det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Något som ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sveriges 16 miljömål är:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv 

Dessa 16 mål utgör i sin tur det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Du kan läsa mer om målen på: sverigesmiljomal.se.

Vem nominerar du?

Eslövs miljöpris riktar sig till en person, ett företag, en organisation eller en förening som – inom Eslövs kommuns geografiska gränser – utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en bättre miljö. Den du nominerar bör på något sätt, och på ett lokalt plan, ha bidragit till att uppfylla ett eller flera av de 16 miljömålen.

Vem som helst kan nominera. Senast den 20 november måste vi ha din nominering. Skicka in ditt förslag här!På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon