Därför är elen väldigt dyr just nu

De senaste månaderna har priset på el varit ovanligt högt, särskilt om man jämför med prisläget under motsvarande tid förra året. Prisläget är så högt och svänger just nu så kraftigt att vi för närvarande valt att inte erbjuda avtal med fast pris.

Anledningen är att det är inget bra läge att binda elpriset just nu men förhoppningsvis lugnar marknaden ner sig inom de närmsta veckorna.

Många elhandelskunder i södra Sverige undrar varför elräkningen har skjutit i höjden. Vad är det som händer? Är det kanske så att någon hos Kraftringen höjer priserna för att det ska bli mer pengar i kassan? Så är det självklart inte. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Elpriset varierar alltid och det är inget konstigt

Kraftringen, och alla andra elhandelsbolag i Norden, köper sin el på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Den här börsen fungerar som en marknadsplats för köpare och säljare och priserna går upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan.

Om det är många som vill köpa och utbudet är lågt – då går priserna upp.
Om få vill köpa och utbudet är stort - då går priserna ner.

Läget just nu ser ut så här i korta punkter:

  • Vattenkraft  - isläggning i älvarna innebär lägre vattenkraftproduktion.
  • Vindkraft - kallt och vindstilla ger mindre vindkraftproduktion än normalt.
  • Kärnkraft – mindre bränsleskada i kärnkraftverket Oskarshamn 3. Förhoppningsvis kan man köra full produktion över hela vintern.
  • Elanvändning – Kall inledning på vintern ökar elanvändningen för uppvärmning.

Just nu pekar alla dessa punkter på ett högt elpris!

När priset på el blir väldigt högt blir det också mycket dyrt att prissätta elhandelsavtal med fast elpris. Prisläget är så högt och svänger så kraftigt att vi för närvarande valt att inte erbjuda avtal med fast pris. Det är för att vi tror att det just nu är närmast panik i marknaden och det är inget bra läge för att binda sitt elpris. Vi är ledsna att inte kunna erbjuda alla avtalsformer som våra kunder efterfrågar, men vi hoppas att marknaden ska lugna ner inom de närmaste veckorna.


Vill du veta mer? Nedan går vi lite mer på djupet.

Elpriset är väldigt känsligt för skiftningar i vädret

Den nordiska elproduktionen består till stora delar av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Kärnkraftproduktion är förhållandevis okänslig mot väderförändringar (förutom på sommaren då höga vattentemperaturer kan ställa till det) och ska i vanliga fall upprätthålla hög och jämn elproduktion under året. De senaste åren har flera av de svenska kärnkraftreaktorerna stängt ner av olika anledning, främst på grund av ålder och stora moderniseringsbehov. Vattenkraft och vindkraft är de produktionsslag som tillsammans skapar en följsamhet så att elproduktionen följer elanvändningen under dygnet. Vattenkraft och vindkraft är känsliga för skiftningar i vädret som avviker från normala nivåer.

Tidigare under hösten saknades det mycket vatten i svenska och norska vattenkraftmagasin. Här har situationen glädjande nog förbättrats avsevärt under den senaste månaden.

Det som händer just nu är att man under ett par dagar drar ner vattenkraftproduktionen för att möjliggöra att ett istäcke bildas som är tillräckligt tjockt för att inte brytas sönder vid skiftande flöden i älvarna.

Man väljer en period med kyla för att processen ska ta så kort tid som möjligt med detta har lett till att efterfrågan på el i Sverige i hög utsträckning fått fyllas genom import från våra grannländer där elpriserna är väldigt mycket högre än vad vi vanligen upplever i Sverige.

Den tidiga och kalla inledningen på vintern har fått elanvändningen att skjuta fart och då blir hela system under stor press och priset på enskilda timmar på elbörsen med hög efterfrågan bildar tråkiga prisrekord.

Det är fortsatt svårt att transportera el från norra till södra Sverige

Tyvärr kvarstår de besvärliga överföringsbegränsningarna på ”elmotorvägarna” från norr till söder i Sverige vilket gör att vi som använder el i södra Sverige drabbats mycket hårt genom betydligt högre priser än i andra delar av Sverige. Arbeten pågår på nationell nivå men det är inga förbättringar att vänta under kommande vintersäsong.

När tillgången inom landet inte kan täcka den lokala efterfrågan behöver vi importera

När vi inte har tillräckligt på hemmaplan kan behovet täckas genom att köpa in el från våra Europeiska grannar.

Elpriserna i flera av dessa länder är dock betydligt högre än i Sverige. Detta beror på att elproduktion i grannländerna ofta baseras på användningen av naturgas, biogas och tyvärr ibland även kol.

Råvarupriserna har stigit mycket kraftigt över hela världen på grund av Covid-19. EU:s ambitiösa och nödvändiga klimatarbete har även drivit upp priset för att släppa ut koldioxid. Så när Sverige tvingas köpa in utländsk el blir det dyrt.


Inte allt på elräkningen är förbrukning. Så fördelas pengarna du betalar

När du betalar för din el så fördelas pengarna i tre olika delar: Till elnätsägaren som äger nätet där du bor, till elhandelsbolaget som du har avtal med och till skatter och avgifter till samhället - denna sista utgör ca 50 % av din totala elräkning. Här förklarar vi mer om hur det fungerar.

Hur länge kommer detta att vara?

Just nu är det ett riktigt besvärligt läge på nästan alla fronter och därför kan vi inte sia om när läget lugnar ner sig och priserna sjunker.

Vattenkrafttillgången ska förhoppningsvis snart vara tillbaka på för årstiden normala nivåer.

Fortsätter det att vara kallt och vindstilla är vindkraftproduktionen låg.

Efter regn kommer solsken brukar man säga, och det gäller även utbudet på el. Lite mer nederbörd och vind, lite mer överföringskapacitet, lite mindre importerad el från Europa och priserna kan svänga ner igen.

Har du möjlighet att hantera prisrörelser är det i det långa loppet ofta fördelaktigt att ha ett rörligt avtal.

Kontakta oss om du vill veta mer

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice som du hittar på chatt och telefon.

Dela gärna den här sidan med dina vänner på Facebook!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon