Stor potential för biobränsleproduktion vid svenska kraftvärmeverk

Framöver kan Sveriges kraftvärmeverk få en tredje uppgift; utöver att producera el och värme finns nämligen stor potential i att producera bioolja, enligt en ny studie som har gjorts av Lunds Tekniska Högskola, Karlstad universitet och Kraftringen. Studien visar att landets kraftvärmeverk har potential att tillsammans producera bioolja motsvarande över 20 procent av dagens energibehov i transportsektorn, utan att göra avkall på el- och värmeleveranserna.

För att klara Sveriges högt ställda klimatmål till år 2030 och 2045 krävs bland annat ökade mängder flytande biodrivmedel till transportsektorn. Även kemikalieindustrin behöver alternativ till dagens fossila oljeråvara.

Den svenska biobränslepotentialen består främst av bi- och restprodukter från skogen, som sågspån och grenar från avverkning. Samma material som Kraftringen bland annat använder som bränsle vid vårt kraftvärmeverk i Örtofta. Material som dessutom, via pyrolys, är lämpliga att framställa flytande biobränslen av.

Tester och beräkningar visar att bara i Örtofta skulle det kunna produceras motsvarande 0,7 TWh bioolja per år. Det är en energimängd som motsvarar 63 % av transportsektorns biogasanvändning i dag. I landet finns nära hundra kraftvärmeverk med liknande förutsättningar och totalt skulle det kunna innebära en produktion på 20 TWh, att jämföra med den svensk biodrivmedelsimporten som 2019 var 18 TWh.

- Det här är ett fantastiskt spännande projekt som ser ut att ha stor potential att ge kraftvärmeverken ännu bättre energi- och klimatprestanda, säger Peter Ottosson, projektledare på Kraftringen. Det finns flera synergivinster med att införliva produktion av pyrolysolja i vår existerande produktionsprocess i Örtofta. Nu tittar vi på ett upplägg för en förstudie, som vi hoppas kunna fatta beslut om under hösten 2021.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Kraftringen Energi AB.

Läs mer om projektet i LTH:s pressmeddelande. Mer information finns även på kraftringen.se/pyrolys, där det även kommer livesändas ett webbinarium kring forskningsrapporten den 9 september klockan 10.00.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon