Fjärrvärmeläcka i Lomma

Uppdatering 201111: Arbetet med en permanent lösning för fjärrvärmen väster om Oscars bro är nu påbörjat. Läs mer i den här nyheten.

Under onsdagen 7 oktober uppstod ett läckage på vårt fjärrvärmenät i Lomma. Felet medförde att fastigheter i området nordväst om Höje å tyvärr inte längre hade tillgång till vare sig uppvärmning eller varmvatten.

Felet visade sig olyckligtvis dessutom ha inträffat mitt under ån, där ledningen borrats igenom med så kallad styrd borrning och där det alltså blir praktiskt omöjligt att snabbt komma åt den för att utföra reparationer.

Den felande ledningen stängdes och en temporär lösning togs fram. Denna var på plats strax efter 21.00 på onsdagskvällen och bestod av tre stycken slangar som anslöts på ledningen på östra sidan Oscars bro för att sedan läggas på gångbanan över bron och ansluta på ledningen igen på andra sidan felet.

- Det här hade inte varit möjligt utan det fantastiska samarbete vi har haft med Lomma kommun, berättar Rafael Papee, chef för Distribution värme & kyla. Kraftringen är unika i att vi har den här reservutrustningen på lager för denna typ av händelser, men det kräver även snabbt handläggande från kommunen för att kunna erbjuda den här typen av lösningar.

- Det ligger i allas intresse att den här typen av arbeten kan få hög prioritet, säger Karolina Jensen, gatu- och parkchef i Lomma kommun. Därför försöker vi hjälpa till i arbetet från vår sida genom att agera snabbt så att det drabbade området får snabb felavhjälpning samtidigt som allmänheten och övriga verksamhetsutövare påverkas så lite som möjligt.

För säkerhets skull gick vi ut och uppmanade våra kunder i området att göra sitt bästa för att hushålla med varmvattnet under de närmaste dagarna efter det inträffade men det visade sig att redan den första nödlösningen höll bra. Tur i oturen var att det var returledningen som blivit skadad. Det vill säga den ledning som ska transportera tillbaka fjärrvärmevattnet till oss, efter att det lämnat av sin värmeenergi i våra kunders fastigheter. Den ledningen är inte lika känslig för avkylning vilket underlättade. Under måndagen kunde dessutom två slangar till anslutas, vilket innebär att den samlade ledningskapaciteten har utökats.

För att ha ytterligare säkerhet om det skulle komma en köldknäpp under arbetet med reparationer så togs beslut att hyra in en mobil reservpanna för bioolja. Denna kom på plats på Varvstorget redan under tisdagseftermiddagen den 13 oktober under överinseende av många nyfikna Lommabor.

- Nu har vi en stabil försörjning på plats och dessutom en reservlösning om det skulle bli riktigt kallt, fortsätter Rafael. Det ger oss lite andrum att fundera på hur vi bäst ska skapa en ny lösning för den permanenta ledningen. Sen förstår vi såklart att Lommaborna vill kunna nyttja den fina promenaddelen av Oscars bro så det ska vi se till att försöka lösa så snart som möjligt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon